رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۱۹ : ماشین هراس‌افکنی به راه افتاده‌ است

شماره‌گر ٢٠١۸

گزارش‌گران بدون مرز روزنامه‌نگاران قربانی آزارگری را شمارش می‌کند

زندانی‌های تا این روز

 • 235
  روزنامه‌نگاران
 • 142
  شهروند خبرنگاران
 • 17
  همکار رسانه‌‌ها

در سال ٢٠١۸ کشته شده‌اند

 • 30
  روزنامه‌نگار
 • 6
  شهروند خبرنگار
 • 2
  همکار رسانه‌‌ها
بیشتر ببینید

درندگان ازادی رسانه‌ها