رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها۲۰۲۰ : به دهه‌ای سرنوشت‌ساز برای روزنامه‌نگاری وارد می‌شویم و کرونا عاملی با ضریب افزاینده است

شماره‌گر ۲۰۲۰

گزارش‌گران بدون مرز روزنامه‌نگاران قربانی آزارگری را شمارش می‌کند

زندانی‌های تا این روز

 • 255
  روزنامه‌نگاران
 • 122
  شهروند خبرنگاران
 • 12
  همکار رسانه‌‌ها

در سال ۲۰۲۰ کشته شده‌اند

 • 40
  روزنامه‌نگار
 • 0
  شهروند خبرنگار
 • 3
  همکار رسانه‌‌ها
بیشتر ببینید

درندگان ازادی رسانه‌ها