رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۱۸ : کین‌آفرینی به روزنامه‌نگاران دمکراسی‌ها را تهدید می‌کند

شماره‌گر ٢٠١۸

گزارش‌گران بدون مرز روزنامه‌نگاران قربانی آزارگری را شمارش می‌کند

زندانی‌های تا این روز

 • 157
  روزنامه‌نگاران
 • 143
  شهروند خبرنگاران
 • 19
  همکار رسانه‌‌ها

در سال ٢٠١۸ کشته شده‌اند

 • 55
  روزنامه‌نگار
 • 10
  شهروند خبرنگار
 • 3
  همکار رسانه‌‌ها
بیشتر ببینید

درندگان ازادی رسانه‌ها