اعلامیه جهانی اطلاعات و دمکراسی : اصول بنیادین برای فضای جهانی اطلاعات و ارتباطات

شماره‌گر ٢٠١۸

گزارش‌گران بدون مرز روزنامه‌نگاران قربانی آزارگری را شمارش می‌کند

زندانی‌های تا این روز

 • 170
  روزنامه‌نگاران
 • 149
  شهروند خبرنگاران
 • 18
  همکار رسانه‌‌ها

در سال ٢٠١۸ کشته شده‌اند

 • 63
  روزنامه‌نگار
 • 11
  شهروند خبرنگار
 • 4
  همکار رسانه‌‌ها
بیشتر ببینید

درندگان ازادی رسانه‌ها