بیلان ۲۰۲۰ RSF شمار کشتگان: از ۵۰ خبرنگار کشته شده دو سوم در کشورهای در حال صلح کشته شده‌اند

شماره‌گر ۲۰۲۱

گزارش‌گران بدون مرز روزنامه‌نگاران قربانی آزارگری را شمارش می‌کند

زندانی‌های تا این روز

 • 305
  روزنامه‌نگاران
 • 100
  شهروند خبرنگاران
 • 12
  همکار رسانه‌‌ها

در سال ۲۰۲۰ کشته شده‌اند

 • 6
  روزنامه‌نگار
 • 0
  شهروند خبرنگار
 • 4
  همکار رسانه‌‌ها
بیشتر ببینید

درندگان ازادی رسانه‌ها