میراث و کمک‌های مالی

گزارش‌گران بدون مرز که از سال ۱۹۹۵ خدمتی همگانی در نظر گرفته شده است می‌تواند میراث، کمک‌های مالی و عواید بیمه مالی دریافت کند و از مالیات بر ارث معاف است. ارزش این جایگاه برای کار ما قابل توصیف نیست. فرای کمک‌های مالی، این نوع حمایت حاکی از ادامه یافتن میراث ما است و باعث تحقق ارزش‌ها و سیاست‌های ما می‌شود.

میراث و کمک‌های مالی اقدامی خیلی سخاوتمند هستند. ما هم مطمئن خواهیم شد ارزش این اقدامات در کارهای ما بازتاب یابد.

هیچ حداقلی برای میزان میراث وجود ندارد و اهمیت آن با میزانش سنجیده نمی‌شود. در دید ما، میراثی «اندک» کم ارزش‌تر از میراثی «بزرگ» نیست. تمام کمک‌ها مفیدند. همه این کمک‌ها از مالیات بر ارث معاف هستند. این بدان معنی است که میراث و کمک‌های اهدایی شما، هر چقدر که باشد به شکل کامل به ما می‌رسند.

اگر مایل به وصیت یا کمک مالی هستید

 لطفا با ژولیت سیمون (Juliette Simon) به آدرس jsimon(@)rsf.org

اگر بخواهید می‌توانیم شما را با محضرخانه‌ای در تماس بگذاریم که راهنمای شما در تنظیم وصیت یا اهدای کمک مالی به گزارش‌گران بدون مرز باشد.

چه اموری را می‌توانید برای گزارش‌گران بدون مرز وصیت کنید؟

  • املاک: آپارتمان، خانه، زمین، و غیره
  • اموال منقول: اسباب خانه، اشیا، جواهرات و غیره
  • میزانی پول، سهام، اوراق قرضه و بهادار، پول بیمه عمر و غیره

اهدای میراث چیست و چگونه کار می‌کند؟

میراث هدیه همه یا بخشی از دارایی یک نفر به فردی ذی‌نفع است. آن فرد می‌تواند سازمانی غیرانتفاعی مانند گزارش‌گران بدون مرز باشد. وصیت‌نامه می‌تواند در هر زمانی تغییر یابد یا لغو شود و تنها پس از مرگ وصیت‌کننده اجرایی می‌شود.

سه شکل مختلف ارث و میراث وجود دارد:

  • میراث کلی: وصیت‌کننده تمام دارایی‌ها خود را به یک یا چند نفر ارث می‌دهد.
  • میراث بخشی: وصیت‌کننده بخشی از میراث خود را به ارث می‌گذارد.
  • میراث انفرادی: وصیت‌کننده دارایی مشخصی را به ارث می‌گذارد، مانند مقداری پول، اثری هنری، یک آپارتمان یا هر دارایی دیگر.

کمک به اقدامات ما و کاهش مالیات بر ارث خود

انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌های خود به سازمان ما اقدامی پرارزش است و کمکی قابل توجه برای ما خواهد بود. این امر به ما اجازه می‌دهد تا به گونه‌ای پایدار کار خود را انجام و هر روز به مبارزه خود ادامه دهیم.

برای کاهش مالیات بر ارث خود می‌توانید گزارش‌گران بدون مرز را به عنوان ورثه کلی خود (وارث تمام دارایی‌ها) تعیین کنید.

این روند در عمل چگونه است؟

گزارش‌گران بدون مرز مسئول انتقال میراث مشخص شماست و تمام مخارج و مالیات انتقال آن دارایی به شخصی که شما می‌خواهید را خواهد پرداخت.

این بدان معنی است که گزارش‌گران بدون مرز به نیابت از ورثه هزینه مالیات بر ارث را می‌پردازد. در نتیجه ورثه کل مقداری که شما وصیت کرده‌اید را بدون هرگونه هزینه اضافی دریافت خواهد کرد. بنابراین گزارش‌گران بدون مرز بدون هرگونه آسیبی به ورثه شما کمک مالی خود را دریافت خواهد کرد.

این اقدام بنابر ماده‌های قانونی انجام می‌شود. به شما توصیه می‌کنیم با یک محضرخانه‌دار هم مشورت کنید. 

کمک مالی چیست؟

برخلاف «صدقه» که از انتقال سریع پول تشکیل می‌شود، کمک مالی اصطلاحی حقوقی است و باید شکل رسمی به خود بگیرد. شما می‌توانید هنگامی که در قید حیات هستید یک دارایی یا مقداری پول خود را اهدا کنید.

چه محصولاتی را می‌توانید به گزارش‌گران بدون مرز اهدا کنید؟

این گونه کمک‌ها معمولا شامل املاک، چیزهای باارزش و تمام محصولاتی می‌شود که نیاز به انتقال مالکیت یا حقوق دارند، همچون خودروها و مالکیت فکری آثار. این اهدا همچنین می‌توانید مقداری پول، سهام یا عواید بیمه عمر باشد.

این دارایی‌های قابل انتقال با اهدا هستند و می‌توانید به صورت انتقال کامل مالکیت (و تمام حقوق آن)، صرف مالکیت (انتقال مالکیت بدون حق انتفاع از آن) یا حق انتفاع موقت از آن باشد (که حداقل برای سه سال و بدون حق مالکیت است).

دارایی‌های اهدایی به سازمانی غیرانتفاعی مانند گزارش‌گران بدون مرز فارغ از ارزش آن از مالیات بر هدیه معاف است.

اگر می‌خواهید کمکی مالی یا ارثی کنید لطفا با ژولیت سیمون (Juliette Simon) به آدرس jsimon(@)rsf.org تماس بگیرید.

Publié le