حامیان و امور مالی

شفافیت مالی

گزارش‌گران بدون مرز سازمانی غیرانتفاعی است که از سال ۱۹۹۵ و بنا بر قانون مصوب ۱۹۰۱ خدمتی همگانی شناخته می‌شود. 

اقدامات ما بر مبنای شفافیت مالی و تامین بودجه به شکلی اخلاقی است. ما مستقل کار می‌کنیم. هیچ گرایش سیاسی، منفعت اقتصادی، یا باوری مذهبی راهنمای اقدامات گزارش‌گران بدون مرز نیست. هر سال حساب‌های ما توسط بازرسی مستقل بررسی و تایید و در ژورنال آفیشال (Journal Officiel) منتشر می‌شود.

منابع مالی ما به گونه‌ای متعادل از راه‌های زیر تامین می‌شود:

  • سخاوت شهروندان و اعضای سازمان (کمک‌های مالی، پول عضویت، و حواله‌های ارسالی)
  • یارانه‌های دولتی فرانسه و نهادهای جهانی
  • حمایت مالی بخش خصوصی
  • فروش آلبوم گزارش‌گران بدون مرز

منشا و تخصیص بودجه

بودجه ۲۰۲۰

گزارش بر پایه مخارج 

دیگر اصول اخلاقی

اصول اخلاقی که بر سیاست تامین منابع مالی ما حاکم است در دو سند زیر قابل دسترسی است:

  • منشور اخلاقی ما
  • منشور منابع مالی ما

این سندهای مرجع نحوه رفتار گزارش‌گران بدون مرز را نشان می‌دهد که هدف از آن حفظ استقلال سازمان است تا در مواجهه با فساد سازگاری نکند و با هرگونه تضاد منافع مبارزه کند.

تعهد ما به شفافیت

ما با رویکردی باز و شفاف نسبت به اختیارها، ساختار، فعالیت‌ها، و نتایج خود عمل می‌کنیم. اقدامات ما همسو با قانون‌های موجود درباره انجمن‌هاست. دقت زیادی می‌شود که رابطه‌ای مطمئن و مورد اعتماد را میان خود با حامیان و همیاران‌مان تضمین کنیم.

تضمین‌هایی مستحکم

ما به اصول مدیریت مالی مستحکم متعهد هستیم و هر سال بازرسی‌هایی مالی را برای بودجه‌های همگانی مشخصی (همچون کابینه دنادیو و شرکا = Cabinet Donnadieu & Associates) انجام می‌دهیم. حساب‌های گزارش‌گران بدون مرز توسط شرکت حسابداری بیکر تیلی (Baker Tilly SOFIDEEC) بررسی می‌شود و مورد تایید بازرسی مستقل (دیلویت = Deloitte) قرار می‌گیرد و در ژورنال آفیشال منتشر می‌شوند.

مشاهده گزارش اقدامات

این اسناد که برای تایید شورای عمومی عرضه شده‌اند، چشم‌اندازی از اقدامات گزارش‌گران بدون مرز در سراسر جهان در سال گذشته ارائه می‌دهند. آنها ماهیت و منابع بودجه‌ و درآمد سازمان را به تفصیل توضیح می‌دهند. این گزارش‌ها در دسترس همه است: اعضا، همیاران، مقام‌های مقرراتی، یا صرفا ناظران.

آخرین گزارش‌های اقدامات و گزارش بازرسان ما را در پایین ببینید:

لینک دانلود پی‌دی‌اف‌های شفافیت مالی: گزارش اقدامات، گزارش اخلاقی، گزارش مالی

حامیان مالی

موسسه‌ها، جوامع، بنیادها، یا بازیگران بخش خصوصی: بسیاری از سازمان‌ها کمک‌های مالی پایداری به کارهای گزارش‌گران بدون مرز می‌کنند تا از دسترسی به اطلاعات دفاع و آن را ترویج کنند.

برای اطلاعات بیشتر درباره حامیان مالی با ژولیت سیمون (Juliette Simon) به نشانی jsimon(@)rsf.org تماس بگیرید.

شرکت‌های همیار

گزارش‌گران بدون مرز در ۳۵ سال فعالیت خود قادر بوده است شبکه‌ای مستحکم و گلچینی از همیاران برای خود بسازد که اقدامات متنوعی را پوشش می‌دهد. مشارکت همیاران ما در اقدامات گزارش‌گران بدون مرز شکل‌های گوناگونی دارد، از پیشنهاد ارائه فضای تبلیغات گرفته تا تدارک دوربین‌ها و نرخ‌های ویژه برای دسترسی به وی‌پی‌ان.

شرکت‌های همیار علاوه بر سایر امور در اقدامات بازاریابی، عملیات‌ها یا مراسم ویژه ما هم شریک هستند. همیاری کاملا بر پایه پیمان مورد توافق طرفین است. 

Publié le