2022رده‌بندی
14/180
۸۲٫۷۲امتیاز:
شاخص سیاسی
8
90.00
شاخص اقتصادی
21
68.37
شاخص حقوقی
29
80.99
شاخص جامعه
21
88.33
شاخص امنیت
27
85.92
2021رده‌بندی
10/180
۸۹٫۴۵امتیاز:
هیچ
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

سوئیس در مجموع فضایی امن و حمایت‌‌گرانه‌ای برای خبرنگاران فراهم آورده است ولی باز هم روزنامه‌نگاری در این کشور شکننده است. یک دلیل آن مخالفت رای‌دهندگان در همه‌پرسی برای افزایش یارانه‌های رسانه‌ها بود. دلیل دیگر میزان بی‌سابقه خشونت‌ورزی تظاهرکنندگان معترض به تمهیدات بهداشت همگانی علیه خبرنگاران است. 

دورنمای رسانه‌ای

دورنمای رسانه‌ای سوئیس از شبکه رسانه همگانی قدرتمندی به نام اس‌آر-اس‌آرجی (SR-SRG) و مطبوعات خیلی متنوعی برخوردار است. اما در چند سال گذشته مطبوعات تحت تاثیر تمرکز بالای مالکیت خود قرار گرفته‌اند که به تحول آنها به سوی نسخه رقمی ربط پیدا می‌کند. در بخش‌های فرانسوی‌زبان سوئیس روزنامه‌های اصلی ۲۴ هور (24 heures)، تربیون دو ژنو (Tribune de Genève)، تمپ (Le Temps) و لیبرته (La Liberté) هستند. در بخش‌های آلمانی‌زبان سوئیس روزنامه‌های اصلی بلیک (Blick)، تاگس آنزیگر (Tages-Anzeiger)، نوزورچر زیتونگ (NeueZürcher Zeitung) و باسلر زیتونگ (Basler Zeitung) هستند.

زمینه سیاسی

با آنکه برخی رسانه‌ها با بعضی احزاب سیاسی روابط نزدیکی دارند، اما روزنامه‌نگاران سوئیسی از فشار سیاسی در امان هستند. به ویژه، رسانه‌های همگانی پیشگیرنده‌هایی قدرتمند در برابر دخالت سیاسی در برنامه‌های خود دارند. با این وجود روابط مستحکمی میان برخی رسانه‌ها با اتحاد مرکزی دموکراتیک، حزب دست راستی محافظه‌کار و ملی‌گرا، وجود دارد. نفوذ اعضای ارشد این حزب ممکن است باعث ایجاد تردید درباره استقلال رسانه‌ها هنگام پرداختن به این حزب یا برخی از اعضای آن شود.   

چارچوب حقوقی

در حالی که روزنامه‌نگاران از دورنمای حقوقی و قانونی مناسبی برخوردار هستند که به آزادی رسانه احترام می‌گذارد اما گاهی دادگاه‌ها گرایش به اجرای رویه‌های قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر درباره آزادی رسانه‌ها ندارند. فزون، به نظر می‌رسد مجلس کشور هم خواهان تقویت «تمهیداتی قانونی» است که به یک قاضی دادگاه مدنی اجازه می‌دهد حکم به تعلیق موقت و فوری مطلبی در رسانه‌ها بدهد. 

زمینه اقتصادی

در سال‌های اخیر رسانه‌های سوئیس که از قدیم خیلی متنوع بودند شاهد افزایش زیاد تمرکز مالکیت هستند. این روند بیش از همه در رسانه‌های محلی احساس می‌شود چنان که چندین نشریه از انتشار باز ماندند یا توسط گروه‌های رسانه‌ای بزرگ خریده شدند. در حالی که مجلس مجوز افزایش قابل توجه یارانه‌های دولتی برای رسانه‌ها را تصویب کرد اما شهروندان درباره این تصمیم نظر موافق نداشتند و این لایحه نهایتا در همه‌پرسی رد شد.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

اقدام‌های برخی جنبش‌های اجتماعی می‌تواند بعضی سنت‌های فرهنگی را تقویت کند که منجر به تشویق سانسور و خودسانسوری می‌شود. برای مثال در سال ۲۰۲۱ کنشگران ضدنژادپرستی، یا حامی حقوق زنان و دگرباشان جنسی خواستار حذف برخی مطالب رسانه‌ها، بویژه مطالب طنز، شدند. در یک مورد، چنین درخواستی با تخریب خودروهای یک رسانه همراه شد که برای ترساندن آنها انجام شده بود.

ایمنی

از شروع همه‌گیری کووید-۱۹ روزنامه‌نگاران پی‌در‌پی با کنشگرانی مواجه شده‌اند که مخالف تمهیدات جاری برای بهداشت همگانی هستند. این روند در پاییز ۲۰۲۰ شروع شد. در بعضی موارد، این چالش‌ها علیه روزنامه‌نگاران شکل توهین، تهدید و حتی حمله‌های جسمی به خود گرفت.