2022رده‌بندی
1/ 180
۹۲٫۶۵امتیاز:
شاخص سیاسی
1
94.89
شاخص اقتصادی
1
90.38
شاخص حقوقی
1
92.23
شاخص جامعه
2
93.71
شاخص امنیت
11
92.03
2021رده‌بندی
1/ 180
۹۳٫۲۸امتیاز:
هیچ
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

نروژ از چارچوب حقوقی استواری برای حفاظت از آزادی رسانه‌ها برخودار است . بازار رسانه‌ها فعال است و این کشور از یک رسانه دیداری شنیداری همگانی قوی و بخش خصوصی متنوعی برخوردار است. شرکت‌های رسانه‌ای استقلال کامل سردبیری رسانه‌های خود را تضمین می‌کنند.

دورنمای رسانه‌ای

رسانه همگانی ان‌آرکی (NRK) بر بازار رسانه‌های دیداری و شنیداری سیطره دارد و تنها رقیب تلویزیونی آن، البته به جز شبکه‌های سرگرمی، شبکه تجاری تی‌وی۲ (TV2) است. در عرصه رقمی، نسخه آنلاین روزنامه وی‌جی (VG) رکورد تعداد مخاطب را پشت سر می‌گذارد. نزدیک ۲۳۰ رسانه خبری در کشور کار می‌کنند. در سال‌های اخیر، نوع افراطی‌تری از روزنامه‌نگاری دیدگاهی در فضای مجازی به وجود آمده و رو به توسعه است.

زمینه سیاسی

رسانه‌های نروژ در دورنمای سیاسی مطلوبی فعالیت می‌کنند. در کل سیاست‌مداران نروژی از برچسب «خبرهای نادرست» زدن به مطالبی که به نفع‌شان نیست خودداری می‌کنند و به نویسندگان آنها توهین نمی‌کنند. نمایندگان مجلس و وزیران دولت به هیچ وجه به سردبیران نشریاتی که یارانه دولتی دریافت می‌کنند نزدیک نمی‌شوند.

چارچوب حقوقی

قانون اساسی آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را تضمین می‌کند و قانون‌های دیگر هم از این اصول حفاظت می‌کنند. عرصه رسانه بنا بر یک منشور اخلاقی مشترک فعالیت می‌کند.

زمینه اقتصادی

نهاد نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌ها در نروژ اطلاعات مربوط به مالکیت رسانه‌ها را جمع‌آوری، طبقه‌بندی و منتشر می‌کند. این امر منجر به حفاظت از کثرت‌گرایی در مالکیت رسانه‌ها می‌شود. سیاست «عدم مالیات بر ارزش افزوده» برای رسانه‌های خبری به حفظ کیفیت و کثرت‌گرایی آنها کمک می‌کند.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

در کل جامعه و حکومت روزنامه‌نگاری مستقل و گفتاورد نطری را تشویق می‌کنند. گاهی کارمندان رسانه‌ها در فضای مجازی اذیت و آزار می‌شوند. 

ایمنی

در کل روزنامه‌نگاران در فضایی امن کار می‌کنند. چند مورد نادر از خشونت جسمی گزارش شده است اما تهدید رواج دارد: بنا بر یک پژوهش، یک چهارم روزنامه‌نگاران به گونه‌ای تهدید شده‌اند.