رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۱۹ : ماشین هراس‌افکنی به راه افتاده‌ است

شماره‌گر ۲۰۱۹

گزارش‌گران بدون مرز روزنامه‌نگاران قربانی آزارگری را شمارش می‌کند

زندانی‌های تا این روز

 • 235
  journalistes emprisonnés
 • 132
  journalistes citoyens emprisonnés
 • 15
  collaborateurs emprisonnés

در سال ٢٠١۹ کشته شده‌اند

 • 38
  journalistes tués
 • 10
  journalistes citoyens tués
 • 3
  collaborateurs tués
بیشتر ببینید

درندگان ازادی رسانه‌ها