آزارگری‌ها در هر لحظه در سراسر جهان

کشته‌شدگان از اول ژانویه 2023
11 روزنامه‌نگار
1 همکار رسانه
12
Détenus à ce jour
540 روزنامه‌نگار
22 همکار رسانه
562
رفتن به شمارش‌گر

2023 رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ‎

رفتن به رده‌بندی
با هم و از اکنون اقدام کنیم
Image
Signez nos pétitions
دادخواست ما را امضا کنید

هر صدایی شمارش می‌شود

Image
Suivez-nous
در شبکه‌های اجتماعی با ما باشید

همرسان کردن خود اقدامی است

با خبر شوید

تمام مطالب

گزارش‌ها