آزارگری‌ها در هر لحظه در سراسر جهان

کشته‌شدگان از اول ژانویه 2023
3 روزنامه‌نگار
0 همکار رسانه
3
در حال حاضر در زندان
536 روزنامه‌نگار
22 همکار رسانه
558
رفتن به شمارش‌گر

2022 رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ‎

رفتن به رده‌بندی
با هم و از اکنون اقدام کنیم
Image
Signez nos pétitions
دادخواست ما را امضا کنید

هر صدایی شمارش می‌شود

Image
Suivez-nous
در شبکه‌های اجتماعی با ما باشید

همرسان کردن خود اقدامی است

با خبر شوید

تمام مطالب