بورکینافاسو
با رسانه‌هایی پویا، حرفه‌ای و متنوع، بورکینافاسو یکی از رتبه‌های موفق آفریقا است. گذار از رئیس جمهور بلیز کامپائو، بدون سرکوب رسانه‌ها انجام شد. دولت فرانسه اکنون طرفدار محاکمه دادگاهی برادر کامپور، فرانسوا کامپوره  به اتهام طراحی قتل نوربرت زونگو ، روزنامه‌نگار کاووشگری است که بیش از ۲۰ سال پیش کشته شده ‌است. توهین و افترا  به‌تازگی جرم به‌شمار نمی‌آید و دیگر مجازات حبس را ندارد، اما همچنان می‌تواند به جریمه‌های سنگین یا خسارت‌هایی منجر شود که می‌تواند رسانه‌ها را به‌تعطیلی کند. اوضاع امنیتی در شمال کشور پوشش دادن هر رویدادی را که در منطقه رخ می‌دهد، دشوار می کند و مجلس شورای ملی در سال ۲۰۱۹ اصلاحیه‌ای را در قانون مجازات تصویب کرد که  بر طبق آن "اطلاعات نادرست" و پوشش دادن خبرهای نیروهای امنیتی  که " نظم عمومی  و انجام عملیات امنیتی را به‌خطر می‌اندازد" به شدت مجازات می‌کند. این اصلاحیه به مقامات اجازه می‌دهد كه كنترل بسیار نزدیكی بر گزارشگری اعمال كنند و محدودیت‌های بسیار جدی در مورد آزادی اطلاع رسانی تحمیل كنند، زیرا پوشش بی‌طرفانه یا انتقادی مبارزه ارتش با تروریسم می‌تواند جریمه‌های سنگینی در پی داشته باشد.