گزارش‌گران بدون مرز (RSF) سازمان بین‌المللی حمایت از رسانه‌ها و کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، شورای امنیت سازمان ملل متحد را به حفاظت از خبرنگاران در افغانستان فرا می‌خواند

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان (AJSC)، سازمان بین‌االمللی حمایت از رسانه‌ها (IMS) و گزارش‌گران بدون مرز(RSF) از نامه جامعه خبرنگاری کشور حمایت خود را اعلام می‌کنند و از شورای امنیت سازمان ملل میخواهد تا در زمینه کاهش خشونت علیه خبرنگاران اقدامات جدی انجام دهند.


به تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، جامعه خبرنگاری افغانستان در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد نگرانی‌های خبرنگاران و رسانه ها در پیوند با افزایش خشونت و تهدید در برابر خبرنگاران را عنوان نموده از آن نهاد خواسته شد تا برای کاهش خشونت‌ها و تحت فشار قراردادن آمران و عاملان خشونت‌ها اقداماتی را روی دست گیرند. این نامه به دفتر یوناما در افغانستان داده شد.

 

این سه سازمان مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی رسانه‌ها همچنان تاکید می‌کنند: مذاکره برای صلح بدون پذیرش تعهدات بین‌المللی بنیادین و رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه و بیش از هر چیز کنوانسیون‌های ژنو، که رسانه‌ها و خبرنگاران را اماکن و افراد « ملکی» قلمداد نموده و از حمله نظامی حفاظت می کند، امر نامعقول و نامطلوب میباشد.  پذیرش تعهدات بین المللی مستلزم رعایت امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران و عدم خشونت علیه ایشان میباشد. رسانه‌ها و روزنامه‌ نگاران افغانستان نباید با سکوت نهادهای جهانی و عالی‌ترین نهاد آن سازمان ملل بی ‌پناه شوند.

 

آزادی و توسعۀ رسانه ها، یکی از دست آوردهای بزرگ و مهم افغانستان در دو دهۀ پسین به شمار می رود. این دست آورد، متأسفانه با درنظرداشت مشکلات سیاسی-امنیتی کشور، شدیداً آسیب پذیر بوده و بیم آن می رود که با افزایش ناامنی ها و جنگ به باد فنا برود. علی رغم روحیۀ بلندی که خبرنگاران افغان برای پیشبرد کار خبرنگاری دارند، افزایش تهدیدات و آمار خشونت علیه خبرنگاران، فضای کار رسانه یی را در کشور با گذشت هر روز تنگتر می سازد.

 

از سال۱۳۸۰ (۲۰۰۱ ) خبرنگاران در افغانستان برای انجام وظیفه خود بهای گرانی پرداخته اند.  آخرین کشتار در روز ۱۰ دسامبر روزجهانی حقوق بشر روی داد،ملاله میوندخبرنگار تلویزیون انعکاس و نماینده مرکز حمایت از زنان خبرنگار در افغانستان  و راننده موتر وی طاهرخان در جلال آباد با شلیک تفنگچه دو مرد ناشناس کشته شدند. تا امروز دست کم ۱۰۰  خبرنگار برای انجام وظیفه اطلاع رسانی جان داده‌اند. ١٦ تن از آنها شهروندان کشور های خارجی بوده‌اند.  در همین زمان بیش از ۶۰ رسانه مورد حمله قرار گرفته و تخریب شده‌اند و صدها تهدید علیه خبرنگاران و رسانه‌ها ثبت شده است. گروه طالبان و داعش مسوول بیشترین موارد قتل خبرنگاران و حمله به رسانه ها هستند.

 

بر بنیاد قوانین افغانستان، تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه ها از وظایف اساسی دولت به شمار می رود. هرچند تلاش های از سوی حکومت افغانستان در راستای مصونیت خبرنگاران صورت گرفته است، اما اقدامات دولت برای پیشگیری از خشونت ها و به محاکمه کشانیدن عاملین خشونت علیه خبرنگاران و آزادی بیان بسنده نبوده است. در میان دیگر عوامل، عدم تلاش های جدی و معنی دار برای پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران در نهاد های حکومتی،‌ پیچیدگی جنگ جاری و ساختارهای نوپا و ضعیف دولت و اعمال یک رقم زیاد خشونت و تهدید توسط گروه های مسلح مخالف باعث آن شده است که افغانستان هنوز به حمایت نهاد های بین المللی در امر مبارزه در برابر خشونت علیه خبرنگاران مانند سایر عرصه ها نیاز جدی داشته باشد.

 

بدین منظور، کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغان، سازمان بین‌االمللی حمایت از رسانه‌ها و سازمان گزارش‌گران بدون مرز از شورای امنیت ملل متحد می خواهد که بر مبنای قعطنامه ١٧٣٨ شورای امنیت سازمان ملل (٢٣ دسامبر ٢٠٠٦)، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در ( ٢٦ نوامبر٢٠١٣ )، اصلی‌ترین پایه‌های دفاع از حقوق خبرنگاران در جنگ و در مناطق جنگی هستند، جامعه رسانه‌یی را در امر کاهش خشونت علیه خبرنگاران کمک کند. این سه نهاد معتقد است که خشونت از فرهنگ معافیت از مجازات بهره می برد. بر قراری عدالت برای قربانیان گامی است موثر برای حمایت از آزادی رسانه‌ها در افغانستان و کاهش خشونت علیه خبرنگاران. هر سه سازمان آمادگی خود را برای همکاری با نهادهای جهانی اعلام می‌کنند.

 

در رده بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۰ افغانستان از میان ۱۸۰ کشور جهان در رده ۱۲۲ قرار دارد.

Publié le
Mise à jour le 12.12.2020

افغانستان

تمام مطالب