بوستاوانا
در دوره رئیس جمهور پیشین ، ایان خاما، آزادی رسانه‌ها به صورت هشدار دهنده‌ای ناگوار شده بود، روزنامه‌نگاران کاووشگر دستگیر ‌می‌شدند، یک وب‌سایت خبری مورد یک حمله سایبری قرار گرفت و بین سال های ۲۰۱۳ و  ۲۰۱۸ بوتساوانا هشت رتبه در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات پایین آمد. در دوره جانشین وی، موگویتسی ماسیسی که از زمان گرفتن مسئولیت حداقل ده‌بار کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده، نقض آزادی رسانه‌ها کاهش یافته است. بر خلاف خاما، که طی ده سال گذشته به عنوان رئیس جمهور هیچ‌گاه کنفرانس مطبوعاتی نداشت. اما هنوز قانون دسترسی به اطلاعات که روزنامه‌نگاران مدت طولانی است خواستار آن هستند، وجود ندارد. رسانه‌ها با مالکیت دولتی  هنوز به مرتبه  ارائه خدمات خبری برای عموم نرسیده‌اند و همچنان تحت نظارت دولت قرار دارند، تا جایی كه اکنون آنها به‌طور مستقیم تحت‌نظر دفتر رئیس جمهور قرار گرفته‌اند، تعداد کمی از روزنامه‌های خصوصی هستند که ممکن است گاهی تبلیغات از دولت دریافت کنند. روزنامه‌نگاران می‌گویند بنا بر قانون رسانه‌های ۲۰۰۸ و بسیاری دیگر از قانون‌ها  آزادی اطلاع رسانی محدود شده است.