فراخوان گزارش‌گران بدون مرز(RSF) و فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان : بدون تضمین آزادی رسانه‌ها، صلح عادلانه و پایدار ناممکن است

به تاریخ ۲۷ سنبله ۱۳۹۸، گزارش‌گران بدون مرز (RSF) و فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان در کنفرانس رسانه‌ای مشترک فراخوانی را برای تضمین آزادی رسانه‌ها چون ابزار ناگزیر صلحی عادلانه و پایدار نشر کردند

دو  نهاد مدافع آزادی بیان  و اطلاع رسانی، خبرنگاران و رسانه‌ها، مردم افغانستان و جامعه جهانی را  به حمایت از برقراری صلحی عادلانه و پایدار در افغانستان فرا می‌خوانیم؛ صلحی که تأمین کنندهٔ امنیت، حقوق و دستاوردهای هژده سال گذشتهٔ مردم افغانستان باشد تا تعهد طالبان به حفاظت ازآزادی رسانه‌ها و خبرنگاران و رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه و در صدر آن‌ها کنوانسیون‌های ژنو را پیش شرط مذاکره قرار دهند.

 

تجربه ۱۸ سال گذشته در افغانستان به خوبی نشان داده است که صلح و امنیت، مطالبات اصلی مردم افغانستان هستند؛اما این دو  بدون تضمین آزادی بیان،گردش آزاد اطلاعات و امنیت رسانه‌های آزاد و مستقل و خبرنگاران ناممکن است.

 

تعلیق مذاکرات میان ایالات متحده امریکا و طالبان و « مردن» قرارداد صلحی که میان دو طرف، آمادهٔ امضا شده بود، مذاکرات تازه برای پایان دادن به جنگ و کشتار در افغانستان و  صلح عادلانه و پایدار را را در دستور روز قرار داده است. این مذاکرات با وجود شکست نشان داد که مذاکره و گفتگو امکان پذیر است. درس‌گیری از شکست این مذاکرات نه به معنای پایان دادن به هر گونه گفتگو ؛ بلکه سامان‌دهی مذاکرات با پذیرش موازین حقوقی جهانی برای صلح عادلانه و پایدار می تواند باشد.

 

ما  نهادهای مدافع آزادی رسانه‌ها در افغانستان اعلام می‌کنیم که عدم شفافیت درمذاکرات صلح، مذاکرات مخفیانۀ قدرت‌های بزرگ و پنهان کردن نتایح این مذاکرات از افکار عمومی، ما را به آینده‌ای که در آن دموکراسی و آزادی‌ها قربانی  به اصطلاح صلح ناپایدار و معاملات داخلی و خارجی شود،  شدیداً نگران می‌سازد.

 

از سال۱۳۸۰ (۲۰۰۱ ) خبرنگاران در افغانستان برای انجام وظیفه خود بهای گرانی پرداخته اند. تا امروز حدود ۷۰  خبرنگار برای انجام وظیفه اطلاع رسانی جان داده‌اند. ١٦ تن از آنها شهروندان کشور های خارجی بوده‌اند.  در همین زمان بیش از ۴۰ رسانه مورد حمله قرار گرفته و تخریب شده‌اند و صدها تهدید علیه خبرنگاران و رسانه‌ها ثبت شده است.

 

ما  نهادهای مدافع آزادی رسانه‌ها در افغانستان اعلام می‌کنیم که صلح و همزیستی مسالمت آمیز در افغانستان را بدون مشارکت جامعه نمی‌توان ساخت.  تضمین آزادی برای رسانه‌های آزاد و مستقل بازتاب دهنده صدا و نظرمردم  وتضمین کنندهٔ این مشارکت به شمار می رود.

 

ما همزمان با راه‌اندازی کمپاین « بدون تضمین آزادی رسانه‌ها، صلح عادلانه و پایدار ممکن نیست» برای بسیج افکار عمومی ملی و بین المللی در دفاع از آزادی رسانه ها و تضمین امنیت شهروندان غیر نظامی و از این میان خبرنگاران و کارمندان رسانه ها از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان می‌خواهیم که مذاکرات صلح را به سرعت آغاز کنند.

 

ما جامعهٔ مدنی و سیاسی در افغانستان و به ویژه همه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را به حمایت از « بدون تضمین آزادی رسانه‌ها صلح عادلانه و پایدار ممکن نیست»  و ابراز نظر در این باره فرا می‌خوانیم.

 

خواست های ما از همه‌ٔ شرکت‌کننده گان  داخلی و خارجی مذاکرات صلح افغانستان:


همه‌ٔ تلاش خود را برای تضمین حفاظت ازآزادی رسانه‌ها و خبرنگاران  بر بنیاد قانون اساسی  و سیار اسناد تقنینی مرتبط جمهوری اسلامی افغانستان و موازین جهانی ناظر بر حقوق بشر از این میان اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی به کار گیرند.

 

طالبان باید تعهدات بین‌المللی بینادین و رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه و بیش از هر چیز کنوانسیون‌های ژنو را، که رسانه‌ها و خبرنگاران را اماکن و افراد « ملکی» صراحت داده و از حمله نظامی حفاظت می کند بپذیرند. تعهد طالبان در این مورد باید پیش شرط  هر گونه مذاکره باشد. اهمیت این کنوانسیون ها تضمین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها بعنوان شهروندان غیر نظامی است.

 

 

شرکت کننده‌ها در مذاکرات باید دستاوردهای هژده سال گذشته را حفظ و در تقویت و استحکام آن بکوشند، از این میان قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و به ویژه اصول تضمین کنندهٔ آزادی بیان و رسانه‌ها ، قانون رسانه‌های همگانی، قانون دسترسی به اطلاعات، و همه دستور‌المعل‌‌های مربوط به حفاظت و حمایت از آزادی رسانه‌ها و تامین امنیت خبرنگاران.

 

کمیته مشترک رسانه ها و حکومت و زیر مجموعه های آن که نقشی جدی در مبارزه با خشونت علیه خبرنگاران و معافیت از مجازات داشته است باید حفظ و تقویت شود.

 

حمایت از تامین امنیت و مصونیت زنان خبرنگار و تضمین حضور بیشتر آنها در رسانه‌ها.


در رده بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۱۹ افغانستان از میان ۱۸۰ کشور جهان در رده ۱۲۱ قرار دارد.

 

 

 

 

Publié le
Updated on 25.09.2019

افغانستان

تمام مطالب