شارلی هبدو : محاکمه افراطی‌ترین گونه‌ی سانسور

پنج سال پس از حمله به هفته‌نامه شارلی هبدو که در آن هشت عضو تحریریه آن کشته شدند، محاکمه ۱۴ تن ازمتهمان به تاریخ ۲ سپتامبر(۱۲ شهریور) در پاریس آغاز می‌شود. دادگاهی که در آن افزون بر متهم‌ها، نارواداری مذهبی نیز محاکمه می‌شود.

برای همیشه حمله به نشریه شارلی هبدو در تاریخ مطبوعات چون «چهارشنبه سیاه» باقی می‌ماند. محاکمه متهمان آن از تاریخ ۲ سپتامبر آغاز و تا ۱۰ نوامبر در دادگاه کیفری پاریس ادامه خواهد داشت. در این دادگاه ۱۴ تن برای کمک تدارکاتی و مالی به جهادگران فرانسوی محاکمه می‌شوند که ۱۷ تن را و از این میان هشت عضو تحریریه شارلی هبدو را به قتل رساندند. به تاریخ ۷ ژانویه برادران کواشی در حالی که فریاد الله اکبر سر می‌دادند، کاریکاتوریست‌ها کابو، شارب، تی‌نوس، هنوره، ولوانسکی و جستارنویسان نشریه برنارد ماری و الزا کایات و ویراشگر مصطفی اوراد را در دفتر نشریه کشتند.


 

در دادگاه کیفری پاریس سه متهم که یا کشته شده و یا فراری هستند و سه کشتارگر که در درگیری با ماموران پلیس کشته شدند، حضور نخواهند داشت. در باره آمران گمان برده نیز تحقیقات ادامه دارد، گمان دست داشتن آنها در این دادگاه بررسی نخواهد شد. با وجود این غایب‌ها اما دادگاه کیفری فرصتی است تا عدالت برای روزنامه‌نگاران و کاریکاتوریست‌های قربانی این تراژدی اجرا شود.


 

کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید :« محاکمه حمله شارلی هبدو با عاریه‌ عبارتی از جورج برنارد شاو، محاکمه افراطی‌ترین گونه‌ی سانسور است. اگر محدود کردن آزادی بیان برای حفاظت از افراد قابل پذیرش است، آزادی انتقاد از سیستم‌های نظری مطلق است. نامدارایی مذهبی، ایدئولوژیک که گاه از سوی دولت‌ها تغذیه می‌شود امروز بانی خشونت‌های هولناک علیه روزنامه‌نگاران است.»


 

در حالی که ۹۰ درصد مسوولان جنایت علیه روزنامه‌نگاران در جهان از بخشودگی از مجازات بهره‌مند می‌شوند،  دادگاهی که در پاریس آغاز می‌شود. برای مبارزه با بخشودگی از مجازات بسیار مهم است.  کریستف دولوار در کنفرانس مطبوعاتی  به تاریخ ۶ ژانویه سال روان گفته بود « این محاکمه برای همه‌ی شارلی جهان است» در این کنفرانس مطبوعاتی احمد شهید گزارش‌گر آزادی مذهب و باور، دیوید کای گزارش‌گر آزادی عقیده و بیان و ریچارد مالکا وکیل شارلی هبدو  نهادهای جهانی و دولت‌ها را به حفاظت از روزنامه‌نگاران در برابر نارواداری مذهبی فراخوانده بودند.

 


در رده بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۰ فرانسه از میان ۱۸۰ کشور جهان در رده ۳۴ قرار دارد.

 

 

Publié le
Updated on 31.08.2020