رونمایی از نشان و نماد تازه RSF

امروز ۲۰ فوریه۲۰۲۰، روز نخست اسفند ۱۳۹۸، گزارش‌گران بدون مرز (RSF) نشان و نماد خود را که موسسه BETC تهیه کرده است رونمایی کرد. این نشان بُردار چشم‌انداز راهبردی سازمان است که زین پس در همه‌ی جهان با نماد RSF انتشار می‌یابد.

برای چهارمین بار پس از ایجاد سازمان، گزارش‌گران بدون مرز (RSF) دارای نشان تازه‌ای شده است، نشانی پویاتر که موسسه BETC تهیه کرده است. اگر سه رنگ اصلی (سرخ، سیاه و سفید)، که در دو دهه گذشته درمرکز نمادها سازمان بوده‌اند، حفظ شده‌اند، نماد RSF به این مرکز افزوده شده است. سازمان از این پس درهمه‌ی جهان با همین نام معرفی شود.


کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید : « این نشان و نماد شناسه امروز RSF است. سازمان مردم نهاد ِ جهانی که ۱۴ دفتر نمایندگی و شاخه و ۱۳۰ گزارش‌گر در سراسر جهان دارد. انجمنی رزمنده و برنده که برای رسیدن به نتیجه در شکستن هم‌کنشی‌ها تردید نمی‌کند. سازمان مردم نهادی که باوری سخت گیرانه به روزنامه‌نگاری و اهمیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن دارد. سمنی جهانی که در برشگاه روزنامه‌نگاری، دفاع از حقوق و توسعه، یگانه است»


نشان و نماد تازه‌ی RSF به تدریج درهمه افزارگان ارتباطاتی سازمان جایگزین می‌شود.


بارگذاری کنید :

 

Publié le
Mise à jour le 21.02.2020