RSF از اعتراض رسانه‌های افغانستان به محدودیت در دسترسی به اطلاعات حمایت می‌کند

۳۰ رسانه مستقل افغانستان با امضای یک بیانیه به ایجاد محدویت بیشتر حکومت بر دسترسی به اطلاعات اعتراض کردند. گزارش‌گران بدون مرز (RSF) با حمایت از خواست رسانه‌های افغانستانی، خواهان اجرای کامل این قانون است که در تهیه آن همیاری کرده است.

 رسانه‌های مستقل افغانستان این بیانیه‌ای را در کنفرانس مطبوعاتی که امروز ۱۵ دلو  ۱۳۹۸ در کابل برگزار شد، نشر کردند و در آن نوشته‌اند : « رسانه های حامی این نامه از بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان جداً نگرانند. (....) مشکل دست رسی به اطلاعات در سراسر دولت چشمگیر است، اما نهادهای همچون دادگاه عالی، دادستانی کل، امنیت ملی، اداره‌ی تدارکات ملی،  دفتر رییس جمهور، وزارت مالیه، بانک مرکزی و وزارت دفاع ملی از بسته‌ترین نهادها به شمار میروند


رضا معینی مسئول دفتر افغانستان RSF در این باره اعلام کرد « به ویژه با نظرداشت وضعیت کشور، بحران عدم پذیرش نتایج انتخابات و افزون بر آن جنگ تحمیلی طالبان بر مردم افغانستان، اجرا نکردن کامل قانون دسترسی به اطلاعات پذیرفتنی نیست. این اقدام بر خلاف تعهد حکومت در باره تضمین دسترسی آزاد روزنامه‌نگاران به  اطلاعات است.»


این بیانیه را شبکه‌های تلویزیونی سراسری از این میان  طلوع نیوز ( برنده جایزه آزادی اطلاع‌رسانی RSF در سال ۲۰۰۵ و مدال آزادی اطلاع رسانی شهرداری پاریس ۲۰۱۶) ، تلویزیون یک، آریانا نیوز ، شمشاد و..  روزنامه‌های هشت صبح ( برنده جایزه آزادی اطلاع رسانی RSF در سال ۲۰۱۲ ) روزنامه اطلاعات روز و ماندگار و شبکه‌های رادیویی کلید و سلام وطندار و از رسانه‌های محلی تلویزیون هیواد در قندهار، رادیو آزاد در بلخ و تل.ویرزیون عصر در هرات امضا کرده‌اند.


 

در رده بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۱۹ افغانستان از میان ۱۸۰ کشور جهان در رده ۱۲۱ قرار دارد.


 

 فهرست کامل امضا کنندگان :

 

۱ .تلویزیون طلوع نیوز

۲ .تلویزیون آریانانیوز

۳ .تلویزیون شمشاد

4 .تلویزیون یک

۵ .تلویزیون خورشید

6 .تلویزیون تمدن

۷ .تلویزیون کابل نیوز

۸ .تلویزیون زن

۹ .تلویزیون نورین

۱۰ .تلویزیون ژوندون

۱۱ .تلویزون آرزو

۱۲ .تلویزیون میوند

۱۳ .رادیو کلید

۱4 .رادیو سلام وطندار

۱۵ .رادیو سپوژمی

۱6 .روزنامه اطلاعات روز

۱۷ .روزنامه هشت صبح

۱۸ .روزنامه ویسا

۱۹ .روزنامه ماندگار

۲۰ .روزنامه صبح کابل

۲۱ .آژانس خبری پژواک

۲۲ .خبرگزاری زنان افغان

۲۳ .خبرنامه

۲4 .تلویزیون هیواد -کندهار

۲۵ .رادیو زما -کندهار

۲6 .تلویزیون پیکان- بلخ

۲۷ .رادیو آزاد -بلخ

۲۸ .تلویزیون عصر - هرات

۲۹ .رادیو مژده - هرات

۳۰ .تلویزیون زال -ننگرهار

Publié le
Updated on 04.02.2020