گزارش‌گران بدون مرز (RSF) دادن جایزه آزادی رسانه‌های یونسکو به شوکان را تبریک و خواهان ازادی بی قید و شرط اوست

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) که یکی از پیشنهاد دهندگان نامزدی وی برای جایزه یونسکو /گیل رمو کانو بود، به هیات داوری برای انتخاب این جوان عکاس خبرنگار تبریک می‌گوید.

محمود ابوزید که بیشتر با نام شوکان شناخته شده است از ماه اوت ۲۰۱۳ خودسرانه بازداشت شده و بیش از سه سال را بدون محاکمه در زندانی گذراند. جرم او پوشش خبری سرکوب خشونت آمیز تظاهراتی بود که توسط اخوان المسلمین که اکنون جزو گروههای تروریستی خوانده می‌شود، سازماندهی شده بود. در تاریخ سوم ماه مارس ۲۰۱۸ وی به حکم اعدام محکوم شد.


گزارش‌گران بدون مرز (RSF) که یکی از پیشنهاد دهندگان نامزدی وی برای جایزه یونسکو /گیل رمو کانو بود، به هیات داوری برای انتخاب این جوان عکاس خبرنگار تبریک می‌گوید.


این تصمیم همزمان با کارزار گزارش‌گران بدون مرز (RSF) برای لغو مجازات اعدام و آزادی شوکان است. سازمان ملل متحد نیز این بازداشت و زندانی شدن وی را خودسرانه اعلام کرده است.


کریستف دو لوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز در این باره گفت :« شوکان تروریست نیست و روزنامه نگار است و افتخاری برای کشورش . ما به جدیت از مقامات مسوول مصر خواهان آزادی بدون قید و شرط وی هستیم


Publié le
Mise à jour le 23.04.2018