رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۲۳: تهدید روزنامه‌نگاری با صنعت تولید محتوای نادرست

بیست و یکمین ویرایش رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها که سالانه بدست گزارش‌گران بدون مرز تهیه می‌شود، به تغییرات شدید و گاهی افراطی مرتبط با تحولات سیاسی، اجتماعی و فناوری پرداخته است.

LIRE L'ANALYSE GLOBALE

بنا به ویرایش ۲۰۲۳ رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها که چگونگی روزنامه‌نگاری را در ۱۸۰ کشور و قلمرو‌های سرزمینی جهان ارزیابی می‌کند و در روز جهانی آزادی رسانه (۳ مه) منتشر می‌شود، اوضاع در ۳۱ کشور «خیلی بد»، در ۴۲ کشور «بد»، در ۵۵ کشور «مشکل‌دار» و در ۵۲ کشور «خوب» یا «نسبتا خوب» است. به عبارت دیگر از هر ده کشور اوضاع روزنامه‌نگاری در هفت کشور بد است و فقط در سه کشور رضایتمند است. 

 

Publié le