تنها ۹ ٪ از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کند که آزادی رسانه‌ها در آنها رضایت‌بخش است

به مناسبت سوم می روز جهانی آزادی رسانه‌ها، گزارش‌گران بدون مرز (RSF) برآورد کرده است که تنها زیر ده درصد جمعیت جهان در کشوری می‌زیند که روزنامه نگاران می توانند حرفه خود را در محیطی مساعد و در شرایط خوبی برای آزادی و استقلال انجام دهند.

 

تنها ۹ ٪ از جامعه بشری در کشوری زندگی می‌کند که در آن وضعیت آزادی رسانه‌ها با نظرداشت گزارش‌گران بدون مرز خوب یا نسبتا خوب است، یعنی کشورهایی که در نقشه آزادی رسانه‌ها  پی‌آمده از رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۱۹ به رنگ‌های سفید و زرد نمایان شده‌اند.  ۷۴٪ جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که وضعیت انها به رنگ‌های سرخ و سیاه یعنی کشورهایی که در آنها ازادی رسانه‌ها ناگوار و بسیار ناگوار است و آزادی رسانه‌ها در این کشورها سرکوب می‌شود، از این میان چین، روسیه، عربستان سعودی، و یا حتا کشورهایی با نظام‌های دمکراتیک چون مکزیک و هند. اگر به این مجموعه کشورهایی که در نقشه به رنگ نارنجی نمایان هستند و در آنها وضعیت آزادی رسانه‌ها کمابیش بد است چون موریتانی و مجارستان را اضافه کنیم، این درصد به ۹۱٪ جمعیت جهان افزایش می‌یابد.

 

کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز درباره این آمارها می‌گوید : « هیچ مشکل بزرگی بشری از گرمایش آب وهوایی تا فساد و یا برابرای میان زنان و مردان نمی‌تواند بدون اطلاع‌رسانی آزاد، مستقل و درست، یعنی روزنامه‌نگاری با کیفیت حل شود. این آمارها نشانگر وضعیتی بسیار نگران کننده برای روزنامه‌نگاران و البته برای جامعه بشری هستند که از حق دانستن محروم شده‌اند.»

 

 این آمارها که با نظر داشت داده‌های جمعیت‌شناسانه ِ بانک جهانی  و درصدبندی‌های رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۱۹ تهیه شده‌اند، در نقشه آزادی رسانه‌ها نمودار شده است، که هر سال تیره‌تر می‌شود. در فاصله ۵ سال شناسه عمومی آزادی رسانه‌ها در جهان ۱۱٪ فرو افتاده است.

 

این نتایج بد را همچنین وزن جمعیتی برخی کشورها توضیح می‌دهد که در جایگاه بدی در جدول قرار گرفته‌‌اند. هند در رده ۱۴۰ و با رنگ سرخ بر نقشه نشسته است و چین در سیاهی قعر جدول در رده ۱۷۷، این دو کشور ۲،۷ میلیارد نفر جمعیت جهان را تشکیل می دهند در حالی که جمعیت کشور صدرنشین جدول، نروژ تنها ۵،۲ میلیون نفر است.


 

هم‌راستا کشورهای پر جمعیتی هم هستند که در سال ۲۰۱۸ تحول‌های دمکراتیکی از سر گذارندند که بازتابش در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۱۹ فرارفتنی چشم‌گیر بود از این میان اتیوپی (۱۱۰) با صد میلیون جمعیت که ۴۰ رده صعود کرد و یا مالزی(۱۲۳) با جمعیت ۳۱،۶ میلیونی‌اش که ۲۲ رده بالا آمد.

 


 

گزارش‌گران بدون مرز رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها را از سال ۲۰۰۲ منتشر می‌کند. این رده‌بندی وضعیت آزادی رسانه‌ها را ۱۸۰ کشور جهان نشان می‌دهد.Publié le
Updated on 03.05.2019