بیلان خشونت علیه روزنامه‌نگاران در سال ٢٠١٤

بیلان انتشار یافته از سوی گزارش‌گران بدون مرز در سال ٢٠١٤ نشان‌گر کاهش اندک تعداد روزنامه نگاران کشته شده (٦٦ تن تا امروز) نسبت به سال پیش(۷۱ تن در سال ۲۰۱۳ )، اما افزایش بیش از پیش بکار‌گیری خشونت، و نمایش آزارگری روزنامه‌نگاران است. (سربریدن، نمایش جنایت و تهدید)
ارتکاب جنایات بیش از پیش بربرمنشانه‌ . علنی است،

. بیلان خشونت علیه روزنامه‌نگاران در سال ٢٠١٤

در سال ٢٠١٤ در جهان : ٦٦ روزنامه‌نگار کشته شده است‌ ١٩ شهروند خبرنگار کشته شده است ١١ همکار مطبوعاتی کشته شده است ١١٩ روزنامه‌نگار ربوده شده است ٨٥٣ روزنامه‌نگار بازداشت و زندانی شده‌ است ١٧٨ روزنامه‌نگار هم اکنون زندانی هستند ١٨٤٦ روزنامه‌نگار مورد تعرض و تهدید قرار گرفته است و ١٣٩ روزنامه‌نگار مجبور به ترک کشور شده‌اند

-----

٥ کشور مرگبار برای روزنامه نگاران سوریه ١٥، فلسطین ٧، اکراین ٦، عراق ٤، لیبی ٤ ٣٠ تن در دیگر نقاط جهان

٢/٣ گشتگان در مناطق جنگی کشته شده‌اند ١/٣ کشتگان در مناطق غیر جنگی ١٠٪ روزنامه نگاران کشته شده زن بوده‌اند ٩٠٪ درصد مرد

از سال ۲۰۰۵ تا امروز، ۷۲۰ خبرنگار به هنگام انجام وظیفه خود کشته شده‌اند

---------------

١١٩ روزنامه‌نگار ربوده شده در جهان اوکراین ۳۳ ، لیبی ۲۹ ، سوریه ۲۷، عراق ٢٠ ، مکزیک۳ ٧ تن در دیگر کشورهای جهان

این آمار نسبت به سال ٢٠١٣ بیش از ٣٧ ٪ افزایش داشته است. ١٠٪ از ربوده شدگان روزنامه‌نگار خارجی ٩٠٪ روزنامه‌نگاران محلی هستند ٩٣٪ مرد هستند ٧٪ زن هستند امروز در جهان ۴۰ روزنامه‌نگار گروگان هستند

----------------------------

١٧٨ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی در جهان چین ۳۳ و اریتره ۲۸ و ایران ۱۹ ، مصر ١٦ و سوریه با ١٣ روزنامه‌نگاران زندانی ۵ زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران هستند ٧٣ روزنامه‌نگار در دیگر کشورهای جهان در زندان بسر می‌برند ٩٧ ٪ روزنامه‌نگاران زندانی مرد هستند ٣ ٪ روزنامه‌نگاران زندانی زن هستند

-----------------------------

در سال ٢٠١٤ در سراسر جهان ٨٥٣ روزنامه‌نگار و شهروند وب‌نگار بازداشت و زندانی شده‌اند. این آمار نسبت به سال ٢٠١٣ بیش از ٣ درصد رشد داشته است. اکراین ٤٧ مصر ٤٦ ایران ٤٥ نپال ٤٥ ونزوئلا ٣٤ ٦٣٦ روزنامه‌نگار در دیگر کشورهای جهان بازداشت و زندانی شده‌اند

------------------------------

در سال ٢٠١٤ در سراسر جهان ١٨٤٦ مورد تهاجم و تهدید قرار گرفته‌اند این آمار نسبت به سال ٢٠١٣ بیش از ١٦ ٪ رشد داشته است. اکراین ٢١٥ ونزوئلا ١٣٤ ترکیه ١١٧ لیبی ٩٧ چین ٨٤ ١١٩٠ روزنامه‌نگار در دیگر کشورهای جهان مورد تهدید و تهاجم قرار گرفته‌اند

Publié le
Mise à jour le 18.12.2017