با مرگ غلامرضا منصوری مسئول بازداشت، شکنجه و جنایت علیه روزنامه‌نگار عدالت اجرا نشد

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) علیه غلامرضا منصوری دو شکایت به کشورهای آلمان و رومانی ارائه کرده بود، ولی وی بازداشت نشد تا محاکمه شود. با بازداشت او شاید از مرگش پیشگیری می‌شد.

 

قاضی سابق غلامرضا منصوری مسئول بازداشت جمعی و خودسرانه و شکنجه روزنامه‌نگاران و از این میان دست کم ۲۰ روزنامه‌‌نگار در ایران در سال ۱۳۹۱ امروز در بخارست در گذشت. گزارش‌گران بدون مرزاز این قاضی دو شکایت، به تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ به دادستانی آلمان و سپس به تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹، به دادستانی رومانی پس آشکار شدن اقامت‌اش در این کشورارائه کرده بود.

 

 کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز در این باره گفت :« این مرگ ناگهانی قربانیان او را از برگزاری محاکمه‌ و اجرای عدالت محروم کرد. تاسف‌بار است که مقامات مسئول آلمان و سپس رومانی  پس از شکایت گزارش‌گران بدون مرز به اتهام جنایت علیه بشریت و برابر با تعهدات جهانی خود به بازداشت فوری وی اقدام نکردند. اگر چنین می‌شد شاید این حادثه رخ نمی‌داد و عدالت اجرا می‌شد.»

 

مرگ قاضی غلامرضا منصوری یک بار دیگر نشان‌گراهمیت اقدام فوری و جدی دادستان‌هایی است که به اینگونه پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. گزارش‌گران بدون مرز امروز خواهان تحقیق جدی، فوری و شفاف در باره‌ی علل و چگونگی این مرگ است.

 

غلامرضا منصوری در سال ۱۳۹۱ مسئولیت داستانی فرهنگ و رسانه، یکی از بازوی‌های سرکوب روزنامه‌نگاران را بر عهده داشت. گزارش‌گران بدون مرز وی را از این میان متهم به بازداشت جمعی و شکنجه دست‌کم بیست روزنامه‌‌نگار در موج بازداشت‌های یکشنبه سیاه کرده بود.

 

مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار تبعیدی در روزهای اخیر در چندین برنامه تلویزیونی از بازداشت و شکنجه خود به دست غلامرضا منصوری سخن گفته بود.

 

 

جمهوری اسلامی ایران با ازدست دادن سه رتبه  دررده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۰ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۳ قرار دارد.

 

Publié le
Updated on 19.06.2020