اسرائیل دفتر خبرگزاری آناتولی در غزه را بمباران کرد

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) اعتراض خود را به تخریب دفتر آناتولی خبرگزاری دولتی ترکیه از سوی ارتش اسرائیل اعلام می کند. رسانه نباید تحت هیچ شرایطی به هدف مشروع نظامی تبدیل شوند.

شنبه شب ۴ می ۲۰۱۹ اسرائیل با بمباران ساختمانی که دفتر خبرگزاری اناتولی در غزه  در طبقه نخست آن قرار داشت، انرا به شکل کامل تخریب کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که علت این حمله «وجود دفتر اطلاعات نظامی و امنیت عمومی حماس» در این ساختمان بوده است.


 

آناتولی خبرگزاری رسمی دولت ترکیه است و این بمباران بر زمینه شرایط پر تنش میان اسرائیل و غزه انجام گرفته است.

دفتر خاورمیانه گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید « ارگان‌های رسانه‌ای نباید از سوی طرفین درگیری بعنوان هدف نظامی مشروع قرار گیرند.»


 

بمباران این ساختمان  مجروحی نداشت، مدیر دفتر آناتولی در غزه یاسر البانا به گزارش‌گران بدون مرز گفت « مالک ساختمان از سوی ارتش اسرائیل مطلع شده که ۳۰ دقیقه به افراد حاضر در این ساختمان مهلت می‌دهد تا ساختمان را ترک کنند. در پی بمباران همه ساختمان و تجهیزات دفتر تخریب شدند. ۱۱ پرسنل خبرگزاری آناتولی هم اکنون کار خود را در خانه‌های خود انجام می دهند.»

 

اسرائیل در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۹ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۸۸ قرار دارد.

Publié le
Mise à jour le 07.05.2019