رده‌بندی
Retour au classement
آسیا - اقیانوس آرام
رژیم‌های خودکامه تک‌حزبی و کنترل رسانه‌ها به دست اولیگارش‌ها

وضعیت آزادی رسانه در منطقه آسیا و اقیانوسیه رو به وخامت است، جایی که ۲۶ تا از ۳۱ کشور و قلمرو موجود شاهد سقوط امتیاز خود در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه در ۲۰۲۴ بوده‌اند. رژیم‌های دیکتاتوری منطقه به گونه‌ای روزافزون در حال تنگ‌تر کردن مهار خود بر اخبار و اطلاعات هستند.

افغانستان (۱۷۸) با قتل سه روزنامه‌نگار و بازداشت حداقل ۲۵ نفر سقوطی ۲۶ رتبه‌ای داشت. کره شمالی (۱۷۷) و چین (۱۷۲) با آزار همه‌جانبه رسانه‌ها در قعر رده‌بندی باقی مانده‌اند. ویتنام (۱۷۴) و میانمار (۱۷۱) سیاست بازداشت گسترده اصحاب رسانه را در پیش گرفته‌اند و اکنون به ترتیب چهارمین و دومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان هستند. افزایش اقدامات تلافی‌جویانه دولت علیه روزنامه‌نگاران باعث شده کامبوج (۱۵۱) نیز به فهرست کشورهایی که در نقشه آزادی رسانه «سیاه» هستند بپیوندد، زنگ سیاه به معنی آن است که وضعیت در این کشورها «خیلی جدی» رده‌بندی شده است. در ۲۰۲۳ دو روزنامه‌نگار در فیلیپین (۱۳۴) به قتل رسیدند، کشوری که همچنان یکی از خطرناک‌ترین مناطق جهان برای اصحاب رسانه است.