رده‌بندی
Retour au classement
آفریقا
آزمایشگاه جدید ضداطلاعات و پروپاگاندا

انتخابات‌ها در منطقه جنوب صحرای آفریقا منجر به بروز میزان شدیدی از خشونت علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها توسط کنشگران سیاسی و هواداران آنها شده است. این اتفاقی است که در نیجریه (۱۱۲) رخ داد، جایی که حدود ۲۰ خبرنگار در اوایل ۲۰۲۳ مورد حمله قرار گرفتند. در ماداگاسکار (۱۰۰) ده روزنامه‌نگار توسط کنشگران سیاسی در اعتراضات پیش از انتخابات مورد حمله واقع شدند. در جمهوری دموکراتیک کنگو (۱۲۳) که در آن سیاستمداران همواره به تهدید اصحاب رسانه می‌پردازند، بازداشت روزنامه‌نگار استانیس بویاکرا و انتظار او برای محاکمه به اتهاماتی واهی مانع از پوشش حوادث پیش از انتخابات توسط او شد.

هنگام انتخابات، سیاستمداران همچنین سعی کردند از رسانه به عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ و قدرت خود بهره بگیرند. این امر در سنگال (۹۴)، کنگو و نیجریه دیده می‌شود که در آنها سیاستمداران گاهی حتی رسانه‌های خود را تاسیس کردند.