شمارش‌گر

جهان: آزارگری دراین زمان

کشته‌شدگان از اول ژانویه 2023
5 روزنامه‌نگار
0 همکار رسانه
5
در حال حاضر در زندان
543 روزنامه‌نگار
21 همکار رسانه
564

جزئیات آزارگری در هر سال

ارقام موارد آزارگری در منطقه مورد نظر از ۱ ژانویه تا ۳۱ دسامبر اشاره دارد
در سال 2023 کشته شدند
5 روزنامه نگاران کشته شدند
0 همکار رسانه کشته شده‎
آمار سالانه
En prison au 1er janvier 2023
517 روزنامه نگاران زندانی
19 همکار رسانه زندانی
آمار سالانه

مجموع قربانیان آزارگری

تنها روزنامه‌نگارانی فهرست می‌شوند که گزارش‌گران بدون مرز توانسته است علت مرگ یا بازداشت آنها را با انجام کار روزنامه‌نگاری‌ تایید کند. این فهرست شامل روزنامه‌نگارانی نیست که بی‌ ارتباط به کار خود کشته یا زندانی شده‌اند یا ارتباط مرگ و بازداشت آنها با کارشان هنوز تایید نشده است.
Année
à