شمارش‌گر

جهان: آزارگری دراین زمان

کشته‌شدگان از اول ژانویه 2023
43 روزنامه‌نگار
2 همکار رسانه
45
Détenus à ce jour
498 روزنامه‌نگار
23 همکار رسانه
521

جزئیات آزارگری در هر سال

در سال 2023 کشته شدند
43 روزنامه نگاران کشته شدند
2 همکار رسانه کشته شده‎
آمار سالانه
Détenus au 1er janvier 2023
413 journalistes détenus
13 collaborateurs des médias détenus
آمار سالانه

مجموع قربانیان آزارگری

تنها روزنامه‌نگارانی فهرست می‌شوند که گزارش‌گران بدون مرز توانسته است علت مرگ یا بازداشت آنها را با انجام کار روزنامه‌نگاری‌ تایید کند. این فهرست شامل روزنامه‌نگارانی نیست که بی‌ ارتباط به کار خود کشته یا زندانی شده‌اند یا ارتباط مرگ و بازداشت آنها با کارشان هنوز تایید نشده است.
Année
à