شمارش‌گر

جهان: آزارگری دراین زمان

کشته‌شدگان از اول ژانویه 2022
44 روزنامه‌نگار
4 همکار رسانه
48
در حال حاضر در زندان
500 روزنامه‌نگار
21 همکار رسانه
521

جزئیات آزارگری در هر سال

ارقام موارد آزارگری در منطقه مورد نظر از ۱ ژانویه تا ۳۱ دسامبر اشاره دارد
در سال 2022 کشته شدند
44 روزنامه نگاران کشته شدند
4 همکار رسانه کشته شده‎
آمار سالانه
زندانی شدند 2022
190 روزنامه نگاران زندانی
8 همکار رسانه زندانی
آمار سالانه

مجموع قربانیان آزارگری

تنها روزنامه‌نگارانی فهرست می‌شوند که گزارش‌گران بدون مرز توانسته است علت مرگ یا بازداشت آنها را با انجام کار روزنامه‌نگاری‌ تایید کند. این فهرست شامل روزنامه‌نگارانی نیست که بی‌ ارتباط به کار خود کشته یا زندانی شده‌اند یا ارتباط مرگ و بازداشت آنها با کارشان هنوز تایید نشده است.
Année
à