زیمبابوه

زیمبابوه

صفحه سال‌های موگابه هنوز ورق نخورده است

 امرسون منانگاوا معاون سابق رابرت موگابه، در نوامبر ۲۰۱۷ به عنوان رییس جمهور انتصاب و سپس در ژوئیه ۲۰۱۸ به این سمت انتخاب شد، او قول داده بود که ستون‌های دموکراسی از جمله رسانه‌ها را که به مدت ۳۷ سال تحت دیکتاتوری پیشینیان آسیب دیده‌ بودند، تقویت کند. منانگاوا برای سرکوب مخالفان، در دورانی که وزیر امنیت ملی بود، ابرازتأسف کرد. اما نخستین قدم‌هایش در مورد آزادی رسانه‌ها، بیشتر وعده‌هایی خوب بود تا پیشرفت‌هایی مشخص. با این حال دسترسی به اطلاعات بهبود و خودسانسوری کاهش یافته است، شمار زیادی از روزنامه‌نگاران در کارزار انتخابات ریاست جمهوری، بیشتر توسط اعضای نیروهای امنیتی و گاهی از سوی فعالان سیاسی، مورد خشونت قرار گرفتند. دستگاه امنیتی همچنان به آزار و تهدید روزنامه‌نگاران ادامه می‌دهد و ترساندن، حملات کلامی و مصادره تجهیزات هنوز هم اقدام‌هایی است که نیروهای امنیتی بنا بر عادت دیرینه که ترک نشده است، انجام می‌دهند. مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی در آغاز سال ۲۰۱۹، زمانی که اعتراض‌های بزرگ علیه افزایش قیمت سوخت سازماندهی شد، نشان داد که رژیم هنوز هم از سانسور سایبری برای جلوگیری از انتقال اطلاعات استفاده می‌کند. قانون‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ی رسانه‌ای هنوز هم در حال اجرا هستند. وعده‌های اصلاحات هنوز به اجرا درنیامده است. قانون‌های بسیار سخت رسانه‌ای هنوز هم وجود دارند و زمانی‌که قانون‌های جدید به تصویب رسیدند، مقررات آنها به درستی به سختی قانون‌های جایگزین شده است. روزنامه‌نگاران نگران لایحه جرایم مجازی هستند که در دست تهیه است، زیرا این امر به دستگاه امنیتی اجازه می‌دهد تا به‌شکل قانونی مکالمات خصوصی را شنود کند. اشاره رئیس ارتش به رسانه‌های اجتماعی به عنوان "تهدید برای امنیت ملی" ترس آنها را بیشتر کرده است.

130
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-4

126 به 2020

شناساگر عمومی

+2.17

40.95 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر