زیمبابوه

زیمبابوه

صفحه سال‌های موگابه هنوز ورق نخورده است

 امرسون منانگاوا معاون سابق رابرت موگابه، در نوامبر ۲۰۱۷ به عنوان رییس جمهور انتصاب و سپس در ژوئیه ۲۰۱۸ به این سمت انتخاب شد، او قول داده بود که ستون‌های دموکراسی از جمله رسانه‌ها را که به مدت ۳۷ سال تحت دیکتاتوری پیشینیان آسیب دیده‌ بودند، تقویت کند. منانگاوا برای سرکوب مخالفان، در دورانی که وزیر امنیت ملی بود، ابرازتأسف کرد. اما نخستین قدم‌هایش در مورد آزادی رسانه‌ها، بیشتر وعده‌هایی خوب بود تا پیشرفت‌هایی مشخص. با این حال دسترسی به اطلاعات بهبود و خودسانسوری کاهش یافته است، شمار زیادی از روزنامه‌نگاران در کارزار انتخابات ریاست جمهوری، بیشتر توسط اعضای نیروهای امنیتی و گاهی از سوی فعالان سیاسی، مورد خشونت قرار گرفتند. دستگاه امنیتی همچنان به آزار و تهدید روزنامه‌نگاران ادامه می‌دهد و ترساندن، حملات کلامی و مصادره تجهیزات هنوز هم اقدام‌هایی است که نیروهای امنیتی بنا بر عادت دیرینه که ترک نشده است، انجام می‌دهند. مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی در آغاز سال ۲۰۱۹، زمانی که اعتراض‌های بزرگ علیه افزایش قیمت سوخت سازماندهی شد، نشان داد که رژیم هنوز هم از سانسور سایبری برای جلوگیری از انتقال اطلاعات استفاده می‌کند. قانون‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ی رسانه‌ای هنوز هم در حال اجرا هستند. وعده‌های اصلاحات هنوز به اجرا درنیامده است.

126
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+1

127 به 2019

شناساگر عمومی

-1.28

42.23 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر