زامبیا

زامبیا

فشار بر رسانه‌های مستقل

تنش سیاسی که پس از انتخاب رئیس‌جمهور ادگار لونگو در سال ۲۰۱۶  بوجود آمد، بهانه‌ای شد برای ایجاد محدویت‌های بیشتر بر آزادی اطلاع‌‍‌‌‌رسانی و به سکوت وادار کردن رسانه‌های مستقل. مقام‌های حکومتی، روزنامه پست یکی از مهم‌ترین روزنامه‌های مستقل، را در ژوئن ۲۰۱۶ تعطیل و اعضای آن را بازداشت کردند. در اگوست  ۲۰۱۶ مجوز بسیاری از ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون لغو شد.برای پیگرد قانونی روزنامه‌نگاران، حکومت یا از بهانه‌های مالی (مانند عدم پرداخت مالیات برای روزنامه پست)یا قانون‌های در باره‌ توهین و افترا و فتنه‌گری  استفاده می‌کند. در سال ۲۰۱۸  دبیر سرویس خبری یکی از رسانه‌ها به دلیلتوهسن به دادگاه به ۱۸ ماه زندان محکوم شد، چندین روزنامه‌نگار مورد حمله قرار گرفتند، به ویژه در انتخابات میان‌ دوره‌ای؛ مقامات حزب حاکم تهدید کردند اگر از رئیس جمهور یوشش خبر "به درستی" تهیه نشود رسانه‌ها تعطیل خواهند شد .دولت همچنین اعلام کرد در نظر دارد برای تماس‌های تلفنی در شبکه‌های اجتماعی مالیات وضع کند، این روش تماس به گونه‌ای گسترده از سوی روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان زامبیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزایش تهدید، حملات و پیگرد قانونی باعث افزایش خودسانسور شده است. قانون وعده داده شده در مورد دسترسی به اطلاعات هنوز مورتصویب قرار نگرفته است.

119
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-6

113 به 2018

شناساگر عمومی

+1.02

35.36 به 2018

  • 0
    journalistes tués در 2019
  • 0
    journalistes citoyens tués در 2019
  • 0
    collaborateurs tués در 2019
بیشتر شماره‌گر