ونزوئلا

ونزوئلا

اقتدارگرایی پایان ناپذیر

رئیس‌جمهور ونزوئلا،نیکلا مادورو، از سال ۲۰۱۳ تمام تلاش خود  می‌کند تا رسانه‌های خبری مستقل را خاموش کند و پوشش خبری را مدام تحت کنترل خود نگه‌دارد. فضا برای روزنامه‌نگاران از زمان آغاز بحران‌های سیاسی و اقتصادی بسیار پرتنش است،و با اشاره‌های تکراری مادورو به "جنگ رسانه"ها  و اینکه رسانه‌‌های ملی و جهانی برای بی اعتبارکردن دستگاه اجرایی او این جنگ را براه انداخته‌اند وخیم‌تر می‌شود. آزار و اذیت رسانه‌های مستقل در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ تشدید شد ،گزارش‌گران بدون مرز شمار زیادی از بازداشت‌های خودسرانه و خشونت علیه خبرنگاران توسط پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی را ثبت کرده است. کمیسیون ملی ارتباطات دور (CONATEL) فرکانس ایستگاه‌های رادیو و تلویزیونهای انتقادی را با محدودیت مواجه می‌کند، در حالی که خبرنگاران خارجی اغلب بازداشت، بازجویی و اخراج می‌شوند. بسیاری از روزنامه نگاران ونزوئلا به دلیل تهدید و خطرات فیزیکی در سال ۲۰۱۸ از کشور فرار کردند. قانون سال  2010 جریمه‌هایی را برای مواردی  که "مقام و مرجع قانونی را زیر سوال ببرد" درنظرگرفته است. این قانون بازداشت‌های خودسرانه و پیگردهای قانونی برای توهین وافترا را درپی دارد. درهمین‌ حال کمبود غیرمعمول کاغذ نیز  رسانه‌های چاپی را   تهدید می‌کند.


148
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-5

143 به 2018

شناساگر عمومی

+3.07

46.03 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر