ونزوئلا

ونزوئلا

اقتدارگرایی پایان ناپذیر

رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلا مادورو، از سال ۲۰۱۳ تمام تلاش خود  می‌کند تا رسانه‌های خبری مستقل را خاموش کند و پوشش خبری را مدام تحت کنترل خود نگه‌دارد. فضا برای روزنامه‌نگاران از زمان آغاز بحران‌های سیاسی و اقتصادی بسیار پرتنش است، و با اشاره‌های تکراری مادورو به "جنگ رسانه"ها  و اینکه رسانه‌‌های ملی و جهانی برای بی‌اعتبار کردن دستگاه اجرایی او این جنگ را براه انداخته‌اند، وخیم‌تر می‌شود. آزار و اذیت رسانه‌های مستقل از سال‌ها ۲۰۱۷  تشدید شده است، گزارش‌گران بدون مرز شمار زیادی از بازداشت‌های خودسرانه و خشونت علیه خبرنگاران توسط پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی را ثبت کرده است. کمیسیون ملی ارتباطات دور (CONATEL)  فرکانس ایستگاه‌های رادیو و تلویزیونهای انتقادی و  را با محدودیت مواجه می‌کند و  قطع یکدفعه اینترنت یا بستن رسانه‌های اجتماعی را هماهنگ می‌کند. در حالی که خبرنگاران خارجی اغلب بازداشت، بازجویی و اخراج می‌شوند. بسیاری از روزنامه‌نگاران ونزوئلا به دلیل تهدید و خطرات فیزیکی در سال ۲۰۱۸ از کشور فرار کردند. قانون سال ۲۰۱۰ جریمه‌هایی را برای مواردی  که "مقام و مرجع قانونی را زیر سوال ببرد" درنظرگرفته است. این قانون بازداشت‌های خودسرانه و پیگردهای قانونی برای توهین و افترا را درپی‌دارد. درهمین‌ حال کمبود غیرمعمول کاغذ نیز رسانه‌های چاپی را تهدید می‌کند.


148
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-1

147 به 2020

شناساگر عمومی

+1.94

45.66 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر