اتیوپی

اتیوپی

نسیم آزادی برای رسانه‌هاسالهای پس از درجا زدن در آخرین رتبه‌های رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها، اتیوپی به دلیل تغییر دولت، پیشرفت چشمگیری در رده‌بندی داشته است. از زمان آغاز نخست‌وزیری عبای احمد علی  در آوریل ۲۰۱۸، بسیاری از روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان بازداشت شده آزاد شدند و برای نخستین بار طی بیش از ده سال هیچ فعال رسانه‌ای در پایان سال ۲۰۱۸ در زندان نبود. مقامات جدید همچنین دسترسی به بیش از ۲۰۰ وب‌سایت و وبلاگ های خبری را که سال‌ها مسدودبودند، فراهم ساختند. شبکه‌های تلویزیونی اتیوپی که در خارج از کشور مستقر هستند، اکنون قادر به انجام کار آزادانه هستند. یک کمیسیون برای اصلاح قوانین سرکوبگرانه، از جمله قانون تروریسم سال ۲۰۰۹ که از آن برای زندانی کردن روزنامه‌نگاران بهره گرفته می‌شد، تشکیل شده است، اما تغییرات قانونی بسیار مورد نیاز هنوز صورت نگرفته است. در همین حال، قطع مکرر اینترنت باعث شده است که خبرنگاران برای پوشش رویدادهای خاص یا ارتباط با منابع خود دچار مشکل شوند.
110
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+40

150 به 2018

شناساگر عمومی

-15.06

50.17 به 2018

تماس

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2019
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2019
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2019
بیشتر شماره‌گر