تیمور شرقی

تیمور شرقی

قانون رسانه‌ها شمشیر داموکلس بر سر روزنامه‌نگاران

از زمان استقلال این کشور در سال ۲۰۰۲، تیمور شرقی با  ۱.۲ میلیون جمعیت، هیچ روزنامه‌نگاری در ارتباط با کارش زندانی نشده‌است. مواد ۴۰ و ۴۱ از قانون اساسی این کشور، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها را تضمین می‌کند. اما روزنامه‌نگاران به شکل‌های گوناگونی زیر فشار قرا می‌گیرند که مانع از فعالیت آزادانه آنها می‌شود. از این میان پیگردهای قانونی سخت‌گیرانه ،خشونت پلیس و بی اعتبارکردن  رسانه‌های خبری توسط مقامات حکومتی و مجلس در نزد مردم. تأسیس شورای رسانه‌ها در سال ۲۰۱۵ باوجود تردیدهایی که در رسانه‌ها از روش انتخاب اعضای آن شورا بیان شد، گامی است در مسیر درست. اما، قانون رسانه‌ها که در سال ۲۰۱۴ در پی هشدارهای انجمن‎های بین المللی، تصویب شد، تهدیدهای دائمی را برای روزنامه‌نگاران ایجاد کرده است و باعث افزایش خود سانسوری شده است. پوشش انتخابات مجلس در ماه می سال ۲۰۱۸ اهمیت نقش تکثرگرایی  رسانه‌ای را در ساخت دموکراسی در شرق تیمور نشان داد. پوشش نسبتا نامحدود از ناپایداری دولت در ۲۰-۲۰۱۹، با این حال نشان از اهمیت نقشی است که تکثرگرایی رسانه‌ای می‌تواند در دموکراسی تیمور شرقی ایفا کند.

71
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+7

78 به 2020

شناساگر عمومی

-0.79

29.90 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر