تونس

تونس

دلیل‌های برای نگرانی پیوسته


آزادی رسانه‌ها و اطلاعات مهمترین دست‌آورد "انقلاب یاس" تونس در سال ۲۰۱۱ بود. اگرچه اساس برا ین نهاده شده است تا رسانه‌های تونس را به رسانه‌های آزاد، مستقل و حرفه‌ای تبدیل کند، با این وجود، نگرانی‌های زیادی درباره سرعت آهسته این روند وجود دارد. قانون جدید رسانه‌ها در حال تهیه است. RSF با نگرانی تإکیدکرده است که اوضاع رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران از زمان انتخاب رئیس‌جمهور جدید در اکتبر ۲۰۱۹ بدتر شده است.
73
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-1

72 به 2020

شناساگر عمومی

+0.08

29.45 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر