تونس

تونس

دلیل‌های برای نگرانی پیوسته


آزادی رسانه‌ها و اطلاعات مهمترین دست‌آورد "انقلاب یاس" تونس در سال ۲۰۱۱ بود. اگرچه اساس برا ین نهاده شده است تا رسانه‌های تونس را به رسانه‌های آزاد، مستقل و حرفه‌ای تبدیل کند، با این وجود، نگرانی‌های زیادی درباره سرعت آهسته این روند وجود دارد. قانون جدید رسانه‌ها در حال تهیه است. RSF با نگرانی تإکیدکرده است که اوضاع رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران از زمان انتخاب رئیس‌جمهور جدید در اکتبر ۲۰۱۹ بدتر شده است.
72
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

72 به 2019

شناساگر عمومی

-0.16

29.61 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر