توگو

توگو

محیط رسانه‌ای به شدت وابسته به سیاست

با ۱۷۱ روزنا‌مه، ۷۴ ایستگاه رادیویی و ۱۰ کانال تلویزیون، توگو فضای رسانه‌ای متراکمی دارد ولی رسانه‌های دولتی همچنان برای ارائه خبرهای  به سود همگانی دشواری در پیش دارند. غیرکیفری کردن جرائم رسانه‌ای از سال ۲۰۰۴ اجرایی شده است و سازمان‌های روزنامه‌نگاران توانایی آن را دارند از رسانه‌هایی حمایت کنند که مورد حمله قرار می‌گیرند. با این ‌حال آزادی رسانه سخت به وضعیت سیاسی کشور بستگی دارد. در زمان انتخابات، روزنامه‌نگاران تمایل دارند که از پرداختن به موضوع‌هایی مانند فساد، ارتش، رئیس‌جمهور و خانواده رئیس‌جمهور خودداری کنند. در پی اعتراض‌های گسترده مخالفان که خواستار خروج رییس جمهور فورا گناسینگبه در سال ۲۰۱۷ شدند، مقامات خط مشی سختگیرانه‌تری با رسانه‌ها اتخاذ کردند، مجوز خبرنگاران فرانسه ۲۴ و TV5 Monde را لغو کردند و اینترنت چندین روز قطع بود. از آن زمان تا کنون تنش تا حدودی کاهش یافته است و تعداد آزارگری نسبت به روزنامه‌نگاران کاهش یافته است. اینترنت دوباره در ماه فوریه سال ۲۰۲۰، زمان  شمارش آرا  انتخابات ریاست جمهوری قطع شد. حرفه‌ای سازی رسانه‌ها، حفاظت از منابع روزنامه‌نگاران، به ویژه در زمان اعتراضات و دسترسی به منابع مالی بیشتر برای تضمین زیست اقتصادی رسانه‌ها، داو اصلی است که در قانون رسانه‌ها در دسامبر ۲۰۱۹ به تصویب  رسیده است.
74
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-3

71 به 2020

شناساگر عمومی

+0.26

29.33 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر