تاجيکستان

تاجيکستان

برای ستایش «رهبر ملت»

امامعلی رحمان با القاب "بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی" و"رهبر ملت"، به‌شکل فزاینده‌ای گرایش‌‌های اقتدارگرایانه خود را اعمال می‌کند. این تهدیدی است بر اجماع ملی شکننده‌ای که بر روی خاکسترهای جنگ داخلی ساخته شده است، جنگی کهاز سال ۱۹۹۲ تا۱۹۹۷ به درازا کشید و کشور را ویران کرد.به بهانه مبارزه با تروریسم ،حکومت به شدت رسانه‌ها را کاهش داده است و مخالفان سیاسی خود را از میان برداشته است.تماس‎‌های تلفنی از سوی مأموران اطلاعات، جلسه‌های بازجویی،تهدید و اخاذی سهم روزانه روزنامه‌نگاران مستقل است که با بحران جدی مالی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. در حالیکه زیرنگر داشتن ارتباطاتببیشتر می‌شود مسدود کردن سایت‌هایاصلی خبری و شبکه‌‌های اجتماعی به اقدامی تقریبا‌ً دائمی شده است.

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2019
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2019
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2019
بیشتر شماره‌گر