سیرالئون

سیرالئون

رسانه‌ها آزاند تا زمانی که پرسش‌گر نباشند

رسانه‌های سیرا‌لئون تکثرگرا و مستقل هستند. ایستگاه های رادیو انجمنی، که بخش قابل توجهی از جمعیت را پوشش می‌دهد، بدون هیچ محدودیتی پخش می‌شوند. رئيس‌جمهور جديد قول داده است، مقرراتی در قانون نظم عمومی ۱۹۶۵ را لغو کند که احکامی تا هفت سال زندان را به اتهام تحریک عمومی و توهین و افترا دارند. در طول سالهای بحران  شیوع بیماری‌ واگیردار ابولا  ۲۰۱۶-۲۰۱۴ دولت به گستردگی از توهین و افترا به برای به‌ سکوت  واداشتن رسانه‌ها، مجبور کردن روزنامه‌نگاران به خود سانسوری و یا در برخی موارد حتی به پنهان شدن‌شان استفاده کرد. دبیران سه روزنامه برجسته در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ به اتهام تحریک و افتراهای کبفری به دادگاه فراخوانده شدند. خواسته‌های خوب رئیس جمهور باید به سرعت به عنوان اقدامات مشخص عملی شوند، از این میان اقدامات لازم برای حفاظت از روزنامه نگاران، که اغلب به وسیله پلیس یا فعالان سیاسی در سال ۲۰۱۸ به ویژه در دوره انتخابات ریاست جمهوری در ماه مارس، که اینترنت قطع شد.مورد حمله قرارگرفته‌ بودند.


86
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-7

79 به 2018

شناساگر عمومی

+0.38

29.98 به 2018

  • 0
    journalistes tués در 2019
  • 0
    journalistes citoyens tués در 2019
  • 0
    collaborateurs tués در 2019
بیشتر شماره‌گر