سويیس

سويیس

فشار اقتصادی بر رسانه‌های چاپی

سوئیس همچنان از میزان قابل توجهی آزادی مطبوعات برخوردار است، اما در نتیجه افزایش تمرکز مالکیت مرتبط با انقلاب دیجیتال، وضعیت رسانه‌های چاپی نگران کننده است. سقوط روزنامه سنتی اقتصادی - در کشوری با تعداد زیادی از روزنامه‌ها، اما تعداد کمی از خوانندگان - موجی از اخراج‌‌ها و کاهش هزینه را به راه انداخت. آژانس خبری ملی ATS  بازساری های جدی را متحمل شده است، و روزنامه فرانسوی زبان Le Matin مجبور شد نسخه کاغذی خود را در تابستان ۲۰۱۸ رها کند و بسیاری از کارمندان را اخراج کند. اما، در یک پیشرفت موازی امیدوار کننده، چندین رسانه خبری جدید که در سالهای اخیر به صورت آنلاین ، منتشر شده است. آنها شامل جمهوری در زوریخ و Bon pour la tête در لوزان است، و Heidi.news به زودی در ژنو راه اندازی می‌شود. تمرکز آنها بر روی روزنامه‌نگاری کیفی است که سوئیس هنوز به این نوع روزنامه‌نگاری اهمیت می‌دهد. رأی دهندگان در یک رفراندوم مارس ۲۰۱۸ به خوبی نشان دادند و به شدت پیشنهاد لغو هزینه مجوز تلویزیون را رد کردند که در واقع به معنای پایان رادیو تلویزیون دولتی بود. یک لایحه رسانه‌ای الکترونیکی که توسط دولت تهیه شده بود، بلافاصله با انتقاد شدید روبرو شد و به نظر می رسد احتمال کمی برای تصویب آن وجود دارد. مقامات در اجرای قانون بسیار محدود هستند که تمام شهروندان حق دریافت رونوشتی از اسناد داخلی را دارند - حقی که برای خبرنگاری تحقیقی و اطلاعات حیاتی است- بسیار سخت‌گبری می‌کنند. روزنامه نگاران، به ویژه سازمان روزنامه نگاران با "قانون شفافیت" (Loitransparence.ch / Öffentlichkeitsgesetz.ch)  با درخواست شفافیت بیشتری از مقامات پاسخ داده اند.

10
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-2

8 به 2020

شناساگر عمومی

-0.07

10.62 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر