سوئد

سوئد

اولین قانون آزادی مطبوعات در جهان

   سوئد اولین کشور جهان بود که در سال ۱۷۷۶، در ارتباط با آزادی مطبوعات قانونی تصویب کرد که هنوز هم سخت به ارزش‌های استقلال رسانه متعهد است. این قانون نه تنها آزادی مطبوعات را ارج می‌نهد بلکه براساس اصل «حق دانستن» دسترسی عموم مردم را به مدارک دولتی مجاز می‌شمارد. پلیس و دستگاه قضایی سوئد در مبارزه با حملات آنلاین علیه روزنامه‌نگاران فعال‌تر شده‌اند، اما شنیدن گزارش‌های مربوط به رفتارهای سوء استفاده‌گریانه غیرمعمول نیست. گزارش جرائم سازمان یافته، امور مذهبی و سایر مسائل حساس می‌تواند منجر به تهدیدهای واقعی شود. اگرچه پلیس قاطعانه عمل می کند ولی موضوع خودسانسوری همچنان باقی است و باید جدی گرفته شود. تصمیم اخیر برای تامین مالی تلویزیون و رادیو دولتی از طریق پرداخت مالیات و نه هزینه‌ی تخصیص داده شده به این موضوع، منجر به بحث در مورد نقش رسانه‌های خبری دولتی در کشور شده است. همچنین نگرانی در مورد تلفیق مالکیت وجود دارد، مالکیت رسانه‌ها به دست تعداد معدودی از بازیگران جدید از جمله خریداری رسانه‌های خبری توسط شرکت های توزیع کننده تلویزیون کابلی واگذار شده‌ است .4
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-1

3 به 2019

شناساگر عمومی

+0.94

8.31 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر