سوریه

سوریه

وضعیتی غیرقابل تحمل برای کار روزنامه‌نگاری

خطر دستگیری، ربوده شدن یا مرگ باعث شده است که روزنامه‌نگاری در سوریه بسیار خطرناک و دشوار باشد. حداقل ۱۰ خبرنگار در سال ۲۰۱۸ کشته شدند، که سه نفر از آنها قربانی شرایط نامعلومی هستند که هنوز نامشخص باقی مانده‌است.با تائید گزارش‌های ثبت احوال پنج روزنامه‌نگار نیز در سال‌های اخیر در زندان بشار اسد کشته شده‌اند. از آغاز سال ۲۰۱۸، ده‌ها تن از روزنامه‌نگاران از بیم دستگرپ یش از پیشرفت نیروهای دولتی (به ویژه در مناطق جنوب غربی غوتا و دورا) مجبور به فرارشدند. روزنامه‌نگاران هدف دهشت‌آفرینی همه طرف های درگیری هستند - توسط ارتش سوریه و متحدان آن و گروه های مختلف مخالف مسلح از جمله نیروهای حمایت شده ازسوی ترک‌ها، نیروهای کرد و گروه های اسلامگرای رادیکال مانند داعش و حیات تحریر الشام. ازمیان رسانه‌های جدید سوریه که توسط شهروند-خبرنگاران در مدت کوتاهی پس از آغاز قیام در سال ۲۰۱۱ ایجاد شده بود، تعداد کمی از آنها جان سالم به در برده‌اند. دولت سوریه با ایجاد دادگاه‌های ویژه جرایم اینترنتی در مارس ۲۰۱۸، ابزار جدیدی برای سرکوب اینترنتی به وجود آورد.

174
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+3

177 به 2018

شناساگر عمومی

-7.44

79.22 به 2018

تماس

  • 2
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر