سومالی

سومالی

روزنامه‌نگاران از دو سو زیر آتش

سومالی همچنان یکی از خطرناک‌ترین کشورهای آفریقا برای روزنامه‌نگاران است. در سال ۲۰۱۸، سه روزنامه‌نگار از مرگ جان سالم به در بردند و سه تن دیگر در ارتباط با کارشان کشته شدند. یکی توسط یک افسر پلیس در یک ایستگاه بازرسی کشته شد، دیگری پس از دریافت تهدیدهای مرگ از ستیزه جویان اسلامی گروه الشباب کشته شد و سومی بر اثر انفجار بمب در خودرو که الشباب مسئولیت آن را بر عهده گرفت. آزادی اطلاع رسانی در سومالی از فساد، خشونت سیاسی، ضعف شدید دولت مرکزی در رنج است و این واقعیت که گروه های غیر دولتی کنترل بخش‌های بزرگی از کشور را در اختیار دارند. روزنامه‌نگاران از هر دو سو، نظامیان دولتی و بنیادگرایان اسلام‌گرا  تهدید می‌شوند. کسانی که خودسانسوری نمی‌کنند، هدف بمب گذاری یا تیراندازی‌های ستیزه جویان الشباب هستند یا در معرض بازداشت خودسرانه قرار دارند. در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۰ روزنامه‌نگار که صدای خود را بالا می‌برند درمعرض خطر شکنجه شدن و یا تعطیلی رسانه‌های خود از سوی مقامات دولتی هستند. در چنین محیطی ایفای نقش رسانه منتقد سخت است، به‌ ویژه به ‌این ‌دلیل‌ که بسیاری از رسانه‌ها‌ی خبری از منابع سیاسی تمویل می‌شوند که گرایش به دولت مرکزی دارند و اینگونه رسانه‌ای و استقلال رسانه‌ها تضیعف می‌شوند.

161
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+2

163 به 2020

شناساگر عمومی

+0.02

55.45 به 2020

  • 1
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر