اسرائیل

اسرائیل

فضایی مسموم برای روزنامه‌نگاران

رسانه‌های اسرائیلی  از آزدی لحن صریح برخوردارهستند، که در خاورمیانه نادر است. با این وجود، علیرغم وجود رسانه‌های مستقل، روزنامه‌نگاران در معرض دشمنی آشکار اعضای دولت قرار دارند. کارزار بدنام کردن رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران توسط سیاستمداران با کمک احزاب و حامیان خود انجام می‌شود و روزنامه‌نگاران را با  آزار و اذیت و ارسال پیام‌های ناشناس وادار می کنند تا مشغول حفاظت از خود باشند. روزنامه‌نگاران همچنین ددر برابر "سانسور نظامی" قرار دارند و دستورعمل برای عدم پوشش برخی از موضوعات و حتا تلاش برای ارتشا. افزون بر این موارد تعقیب قضایی برای به سکوت وادار کردن که از بیشتر از سوی باندهای فساد استفاده می‌شود. به علت خود سانسوری، هیچ پوشش خبری از واقعیت زندگی در سرزمین های فلسطین وجود ندارد و یا بسیار کم است. روزنامه‌‌نگاران آزاد خارج از کشور اغلب در دستیابی یا دریافت مجوز رسمی دچار مشکل هستند. بیشتر مواقع، نیروهای دفاعی اسرائیل حقوق روزنامه‌نگاران فلسطینی و خارجی را، به ویژه هنگام پوشش خبریِ تظاهرات و درگیری‌های نواز غزه در کرانه باختری، نقض می‌کنند. بسیاری از روزنامه‌نگاران در هنگام پوشش اعتراض‌های که تا هفته‌ها تکرار می‌شد، زخمی شده‌اند. در کرانه باختری، ارتش اسرائیل از گلوله جنگی برای پراکنده کردن اعتراضات استفاده کرد‌ و خبرنگاران را در معرض آسیب جدی قرار داده است. حداقل سه روزنامه‌نگار فلسطینی  چشم خود  را از دست داده‌اند. بسیاری شماری دیگر قربانی نظام بازداشت اداری اسرائیل شده‌اند،که براساس آنا می‌توان به‌ مدت نامحدود و بدون اتهام رسمی و بدون دسترسی به وکیل، براساس شواهد "محرمانه" مبنی بر خشونت یا همکاری با سازمان‌های تروریستی در بازداشت نگه داشته ‌شوند. نیروهای دفاع اسرائیل در سالهای اخیر بسیاری از رسانه‌های فلسطینی را به اتهام تحریک به خشونت مورد آزار و اذیت قرار داده و یا تعطیل کرده است.


86
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+2

88 به 2020

شناساگر عمومی

+0.06

30.84 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر