اسپانیا

اسپانیا

پیشرفت راست افراطی

سال ۲۰۱۹ همراه با پیشرفت آرای حزب راست‌گرای VOX که به سومین جایگاه دست یافت. وجه تمایز این حزب جنگ علیه رسانه‌ها و تنفر هوادارانش از روزنامه‌نگاران در رسانه‌های اجتماعی و آزار و اذیت فیزیکی  آنها در خیایان است. رهبران آن هیچ ابایی از توهین آشکار به روزنامه‌نگاران و رد مجوز حضور آنها برای رویدادهای حزبی‌شان ندارند. نفرت علیه روزنامه‌نگاران فقط محدود به    این حزب نیست. در کاتالونیا، جایی که اوضاع سیاسی به شدت قطبی شده‌ است، روزنامه‌نگاران هدف خشونت فیزیکی هم از سوی پلیس و هم از سوی طرفداران استقلال طلبان قرار گرفته‌اند. روزنامه‌نگاران کاووشگر در معرض آزارگری قضایی هستند و چند تن از آنها متهم به نقض قانون نهانی بودن مرحله تحقیق قضایی و برخی دیگر نیز هدف حمله و بازرسی قضایی قرار گرفته‌اند. حتی اگر بیشتر این موارد به سرانجام و محکومیت نرسیدند. با این‌حال روزنامه‌نگاران شاهد  این گرایش افزایش یابنده مقامات قضایی و پلیس در مخالفت با محرمیت منابع روزنامه‌نگار و جلوگیری از  روزنامه‌نگاری کاووشگرانه هستند.

29
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

29 به 2020

شناساگر عمومی

-1.72

22.16 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر