سنگال

سنگال

جرایم رسانه‌ای جرم ناانگاری نشدند

سنگال که به عنوان یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آفریقا شناخته می‌شود، از چشم‌انداز رسانه‌ای متکثری برخوردار است. قانون اساسی سال ۲۰۰۱ آزادی اطلاع‌رسانی را تضمین می‌کند و آزار علیه روزنامه‌نگاران در سال های اخیر نسبتاً کم بوده است. با این حال، برخی از موضوع‌ها همچنان ممنوع هستند و در سال‌های اخیر کارکنان چند رسانه خبری به دلیل پوشش دادن فساد  احضار شده‌اند و مورد تهدید قرار گرفته‌اند. ایستگاه های رادیویی که با منتقدان حکومت مصاحبه می‌کنند مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و هر چند به ندرت ولی روزنامه‌نگاران برای مطالب انتقادی شان به جرم « توهین و افترا» محکوم می‌شوند. پس ازسالها بحث و مذاکره  قانون رسانه‌ها در ژوئن ۲۰۱۷ به تصویب رسید که کام روزنامه‌نگاران را تلخ‌ کرد. بر اساس آن رسانه‌ها از آزادی عمل کمتری برخوردار هستند. در این قانون جرایم رسانه‌ای جرم ناانگاری نشدند ولی توقیف تجهیزات و وسایل و حتی تعطیلی رسانه‌های خبری که امنیت دولت را تهدید می‌کنند، در نظر گرفته شده است.

47
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+2

49 به 2019

شناساگر عمومی

-1.82

25.81 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر