اسلوانی

اسلوانی

تهدیدهای بیشتر از پیش

فشارهای سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در دفاع از روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۱۸، هیچ تأثیری بر فضای رسانه‌ای کشور اسلونی نداشته ‌است. افشاگری‌ها هنوز مجازات در بردارد و سیاستمداران مشهور روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خبری را به دادگاه می‌کشانند و علیه آن‌ها جوسازی می‌کنند. براساس تبصره «حق اصلاح» در قانون رسانه‌های جمعی مصوب سال ۲۰۰۶، هرکسی احساس کند که مطلب روزنامه‌ای مایه رنجش او شده و یا به  او توهین شده ‌است می‌تواند اصلاح آن مطلب را در همان نشریه و در همان ستون تقاضا کند. تمرکز روی مالکیت رسانه‌ها، باعث تضعیف تکثرگرایی شده‌ و روزنامه‌نگاران را نیز وادار به خودسانسوری کرده‌است. تصاحب دو کانال مهم تلویزیونی توسط تهیه‌کنندگان اینترنت منطقه‌ای‌ و مخابرات، باعث ایجاد انحصار شده و تهدیدی مضاعف بر تکثرگرایی رسانه‌ای به حساب می‌آید.

36
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-4

32 به 2020

شناساگر عمومی

+0.46

22.64 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر