شیلی

شیلی

فضایی اندک برای تگثرگرایی

اگرچه در شیلی دموکراسی نسبتاً پایدار است ولی همچنان از فساد و باقی‌مانده‌های دیکتاتوری نظامی رنج می‌برد. مناظره‌های کثرت‌گرا و دموکراتیک سخت بدست مالکیت متمرکز رسانه‌ها محدود می‌‌شوند. همچنین شماری از رسانه‌های محلی - جمعیتی به دلیل عدم اطمینان از وضعیت اقتصادی و برای تداوم بقای خود  جدل‌های دمکراتیک را در کشور محدود می‌کنند. باوجود پیشرفت‌های چشمگیر در دسترسی به اطلاعات و استفاده از اینترنت، محرمانه ماندن منبع خبری روزنامه‌نگاران نقض می‌شود. روزنامه‌نگاران همچنین در پوشش برخی از موضوع‌ها مانند درخواست‌های جامعه "مه‌پوش"که بیش از ۲۰۰ سال است برای حقوق خود با حکومت  شیلی درگیر هستند و یا فساد سیاست‌مداران محدودیت دارند. در سال ۲۰۱۶، روزنامه‌نگارانی که در باره‌ی فساد شماری از مسئولان، که با همدستی رئیس‎‌جمهور سابق میشل باشلت انجام شده بود، تحقیق می‌کردند، خودسرانه تحت پیگردهای قانون توهین و افترا قرار گرفتند .

46
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-8

38 به 2018

شناساگر عمومی

+2.96

22.69 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر