ساحل عاج

ساحل عاج

آزادی رسانه‌ها وابسته به سیاست است

RSF در سال ۲۰۱۹ شمار کمی از موارد نقض آزادی رسانه‌ها را در ساحل عاج به ثبت رسانده است. اما حمله‌های پلیس به روزنامه‌نگاران، به‌ویژه به هنگام تظاهرات، ادامه یافته است. همچنین نیاز به آموزش آگاهی بیشتر درباره حقوق روزنامه‌نگاران وجود دارد. بنا بر قانون جدید رسانه‌ای اگر دلیلی پذیرفته شده برای بازداشت روزنامه‌نگاران نباشد، باید به بازداشت موقت آنها پایان داد. اما در سال ۲۰۱۷هشت مورد وجود داشت. اگرچه جرایم رسانه‌ای جرمناانگاری شده‌اند. دو روزنامه‌نگار در ارتباط با کار خود در سال ۲۰۱۹ دستگیر شدند. دیگر مواد قانون جدید همچنان آزادی ستیز هستند از این میان: توهین به رئیس جمهور جرم است و یا حق شکایت از روزنامه‌نگاران برای افشای حقایق تأیید شده، اگر در ارتباط با حفظ حریم شخصی افراد باشد، وجود دارد چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، دو روزنامه‌نگار و یک رسانه مخالف ، به دلیل ادعای توهین آمیز درباره فساد سطح بالا جریمه‌ای سنگین شدند. سرعت رسیدگی به پرونده و نامتناسب بودن جریمه ها حاکی از این است که آزادی رسانه‌ها در ساحل عاج بستگی نزدیک به فضای سیاسی دارد. با وجود تعهدات رئیس‌جمهور، در تحقیقات مربوط به ناپدید شدن گی آندره کی‌فر، روزنامه نگار با ملیت دوگانه فرانسوی و کانادایی ، پیشرفت قابل توجهی مشاهده نشده است.

66
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+2

68 به 2020

شناساگر عمومی

-0.07

28.94 به 2020

تماس

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر