ساحل عاج

ساحل عاج

وعده‌های که انجام نشده

با آنکه  در سال ۲۰۱۸ گزارش‌گران بدون مرز تعداد کمتری از نقض آزادی رسانه‌ها را در ساحل عاج ثبت کرده است، اما حملات پلیس به روزنامه‌نگاران، به ویژه در هنگام تظاهرات، ادامه دارد و نیاز به آموزش بیشتر در مورد حقوق روزنامه ‌نگاران هچنان وجود دارد . با وجود قانون جدید رسانه‌ای که می‌گوید هیچ دلیلی برای بازداشت روزنامه‌نگاران قابل قبول نیست و باید بازداشت موقت روزنامه‌نگاران را متوقف کرد، هنوز هم بازداشت‌ها رایج است. هشت روزنامه نگار در سال ۲۰۱۷ در بازداشت موقت بودند مقررات دیگر قانون رسانه‌های جدید پیشرفت کمتری داشته است: توهین به رییس جمهور یک جرم است و حق شکایت از روزنامه‌نگاران برای افشای حقایق تأیید شده، اگر در ارتباط با حفظ حریم شخصی افراد باشد، وجود دارد. وعده داده شده برای راه‌اندازی یک رسانه جدید هنوز عملی نشده است و علیرغم تعهدات رئیس جمهور، پیشرفت قابل توجهی در مورد پرونده ناپدید شدن گيی آندری کیفر ، روزنامه‌نگار فرانسوی کانادایی تبار 15 سال پیش در ابیجان ناپدید شد، دیده نشده است.


68
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+3

71 به 2019

شناساگر عمومی

-0.58

29.52 به 2019

تماس

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر