اریتره

اریتره

دیکتاتوری‌ که رسانه‌ها از هیچ حقی برخوردار نیستند

متاسفانه توافقنامه صلح که با کشور همسایه اتیوپی در سال ۲۰۱۸ امضا شده است منجر به هیچ گشایشی در این دیکتاتوری نشده است و راهی برای انتشار آزادانه اخبار و اطلاعات ایجاد نکرده است. از زمان سرکوب رسانه‌های مستقل و موج دستگیری روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۰۱، گزارش‌گران بدون مرز به طور مداوم خواستار آزادی بازداشت شدگان و ارائه شواهدی مبنی بر زنده بودن آنها است. گزارش‌گران بدون مرز معتقد است که حداقل ۱۱ روزنامه‌نگار بدون دسترسی به خانواده و یا وکلای‌شان هنوز در زندان هستند. مانند هرچیزدیگری در اریتره،رسانه‌ها در مجموع، اسباب هوس رئیس‌جمهور ایسایاس افورکی هستند. بنا به گزارش سازمان ملل در ژوئن ۲۰۱۶،ایسایاس افورکی یکی از درندگان آزادی رسانه‌هاست و متهم به "جنایت علیه بشریت "است. او هیچ برنامه‌ای ندارد تا اندکی چنگ خود را بازکند. در سال ۲۰۱۴ او گفت:"کسانی که فکر می‌کنند در این کشور دموکراسی خواهد بود، می‌توانند به دنیایی دیگر فکرکنند". تنها رادیو مستقل و از نظر سیاسی غیرجانبدارانه که به اریترئی‌ها گزارش‌های خبری و اطلاعات آزاد می‌دهد،رادیو ا ِرنا است. این رادیو که در سال ۲۰۱۹ ده‌ ساله شد،توسط روزنامه‌نگاران تبعیدی مستقر در پاریس اداره می‌شود، ولی اغلب سیگنال‌های این رادیو پارازیت دارند.  حتی دسترسی به اخبار معتبر آنلاین در اریتره سخت است، جایی که میزان دسترسی به اینترنت کمتر از ۲ درصد است، یکی از پایین‌ترین  رقم‌ها در آفریقا. اریتره‌ئی‌ها به‌شدت زیرنظر هستند و  و در کافی‌نت‌ها  کاربرها قبل از اجازه استفاده از اینترنت باید مشخصات شناسنامه خود را ارائه دهند.


180
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-2

178 به 2020

شناساگر عمومی

-2.05

83.50 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر