اروگويه

اروگويه

الگوی منطقه‌ای

جرم‌ناانگاری تخلف‌های رسانه‌ای، تنظیم مقررات پخش برای رسانه‌های محلی دسترسی به اطلاعات، فضای مطلوبی را برای روزنامه‌نگاران در اروگوئه ابه وجود آورده است. تصویب قانون خدمات ارتباطات رادیو تلویزیونی، در سال ۲۰۱۴ ، تکثر‌گرایی رسانه‌ای را تشویق می‌کند و به تأسیس شورای ارتباطاتی رادیوتلویزیونی مستقل از حکومت منجر شد. با این وجود ،در سال ۲۰۱۶، سازمان گزارش‌گران بدون مرز موارد متعددی از تهدید، ارعاب و فشار پلیس بر روزنامه‌نگارهایی را ثبت کرد که در باره موضوع‌های حساسی در ارتباط با اعضای دفتر رئیس‌جمهور کار می‌کردند. در سال ۲۰۱۷، چندین گزارش‌گر تحقیقی تحت آزار قضایی قرارگرفتند و یک روزنامه‌نگار، ایزابل پریئِترو، در پی ترور نافرجام به سختی از مرگ نجات پیدا کرد.

18
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+1

19 به 2020

شناساگر عمومی

+0.59

15.79 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر