ارمنستان

ارمنستان

انقلابی که به شکل زنده یخش شد

رسانه های جدید پژواک صدای بودند که در بهار سال ۲۰۱۸ "انقلاب مخملی" آغاز کردند و روزنامه‌نگار سابق را به قدرت رساندند. چشم انداز رسانه‌ها متنوع است اما قطبی است و سیاست‌های سردبیری در کانال‌های اصلی تلویزیونی با منافع صاحبان آنها منطبق است. به عبارت دیگر، روزنامه‌نگاری مستقل و مالکیت رسانه‌های شفاف همچنان از چالش‌های بزرگی است که حل نشده باقی مانده است. دولت جدید باید سعی کند فرصت‌هایی را که در انتقال به تلویزیون دیجیتال از دست داده است، بازیابی کند که به طور متناقض تعداد کانال‌های منطقه ای را محدود کرده است. روزنامه نگاری تحقیقی، که به صورت آنلاین رشد می‌کند، به خوبی نقش مهمی را در مبارزه ملی علیه فساد ایفا می‌کند.

63
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-2

61 به 2020

شناساگر عمومی

+0.23

28.60 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر