اردن

اردن

رسانه‌ها در مهار جکومت

رسانه‌های اردن مراقبند تا از خطوط قرمز حکومت عبور نکنند. روزنامه‌نگاران زیر ذره‌بین سرویس‌های اطلاعاتی هستند و موظفند که به انجمن رزونامه‌نگاران اردن ملحق شوند که زیر نظر دولت اداره می‌شود. از سال ۲۰۱۲، یعنی زمانی که قانون مطبوعات و انتشارات، مورد بازبینی قرارگرفت، مقام‌های دولتی، نظارت خود را، به ویژه روی اینترنت سخت‌تر کرده‌اند. از سال ۲۰۱۳، صدها سایت اینترنتی، بیشتر به بهانه‌ نداشتن مجوز، مسدود شده‌اند. براساس قانون جرایم اینترنتیِ سال ۲۰۱۵، روزنامه‌نگاران یا شهروند- خبرنگارانی که در روزنامه‌های الکترونیکی یا شبکه‌های مجازی مقاله بنویسند یا مطلبی بگذارند، ممکن است به زندان محکوم شده و یا بدون حکم جزایی بازداشت شوند. بهانه‌های امنیتی، در پوشش یک قانون ضد تروریستی بسیار مبهم، اغلب دستاویزی می‌شود برای محکومیت و گاهی زندانی کردن روزنامه‌نگاران. مسئولین کمیسیون رسانه‌ها، دستورالعمل‌های خفقان‌آوری صادر می‌کنند که باعث مختل شدن  گفتگوهای ملی و کاهش دسترسی روزنامه‌نگاران به اطلاعات حساس شده‌است.


129
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-1

128 به 2020

شناساگر عمومی

+0.81

42.08 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر