عربستان سعودی

عربستان سعودی

تشدید سرکوب‌

عربستان سعودی به هیچ رسانه‌ی مستقلی اجازه فعالیت نمی‌دهد. روزنامه‌نگاران سعودی تحت نظارت دقیق مقامات هستند، حتی زمانی که در خارج از کشورباشند همانگونه که قتل جمال خاشقچی در استانبول در اکتبر ۲۰۱۸ نشان داد. با وجود سخنان محمد بن سلمان در مورد اصلاحات، از زمان انتصاب وی به عنوان شاهزاده در ژوئن ۲۰۱۷، سرکوب‌ها شدیدتر شده است. شمار روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران بازداشت شده از آغاز سال ۲۰۱۷ سه برابر شده است. بیشتر آنها به صورت خودسرانه نگهداری می‌شوند و به احتمال زیاد شکنجه شده‌اند که امری است نظامند برای همه زندانیان عقیدتی و سیاسی. روزنامه‌نگاران منتقد و یا روزنامه‌نگارانی که مشکلات سیاسی را تجزیه و تحلیل می‌کنند ،تحت قانون‌های جنایی و یا تحت قانون ضد تروریسم یا جرایم سایبری به مواردی چون "ضدیت با دین و خدا"، "توهین به مذهب"، "تحریک به اغتشاش"، "آسیب رساندن به وحدت ملی" یا " خدشه زدن به تصویر و شهرت پادشاه و دولت " متهم می‌شوند. هر فردی حتی در شبکه‌های اجتماعی دچار خود سانسوری است.172
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-3

169 به 2018

شناساگر عمومی

+2.75

63.13 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر