قطر

قطر

رسانه‌ها درگیر جنگ اطلاعات

شیکه الجزیره قطرکه به صراحت گزارش‌هایش شناخته شده است، چشم انداز رسانه ها را در بقیه جهان عرب تغییر داده است. اما مواردی را هم در این امارت متحده کوچک نادیده می‌گیرد از جمله شرایط کارگران خارجی که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند. حکومت، خانواده سلطنتی، و مبانی دین اسلام  از موارد ممنوعه پوشش خبری هستند که  روزنامه‌نگاران را در این کشور کوچک امیر‌نشین محدود کرده‌است. (همانند دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس) و متخلفان با خطر زندان مواجه هستند. قانون تخلفات اینترنتی که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید محدودیت‌های بیشتری بر روزنامه‌نگاران تحمیل می‌کند و آن‌ها را به جرم پخش «اخبار جعلی» در فضای مجازی مجرم معرفی می‌کند. در ماه می ۲۰۱۸، قطر به عضویت میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، درآمد . برخی موضوع های اجتماعی در این شکور همچنان ممنوعه هستند، سردبیر محلی نیورک تایمز در سال ۲۰۱۸ ده ها مقاله در باره هم جنسگرایان سانسور کرده بود.  «شبکه الجزیره » و روزنامه‌نگاران آن نیز در خلال حملات دیپلماتیک عربستان سعودی علیه قطر در تابستان ۲۰۱۷ به شدت تحت فشار قرار گرفتند که همین امر به بسته شدن دفاتر این شبکه در ریاض و امان منجر شد.

128
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+1

129 به 2020

شناساگر عمومی

+0.09

42.51 به 2020

تماس

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر